gegužė
2021
16
gegužė
2021
22

Popiežiaus intencijos

Gegužė

Bendroji – meldžiamės, kad atsakingieji už finansus bendradarbiautų su vyriausybėmis reglamentuojant finansų sritį ir apsaugotų piliečius nuo jos pavojų.

Velykų laikas

„Penkiasdešimt dienų nuo Velykų iki Sekminių yra tarsi viena džiaugsmingai švenčiama šventė, tarsi vienas ‘didysis sekmadienis’. Tai dienos, kuriomis daugiausia giedama „Aleliuja“. Šio laikotarpio sekmadieniai laikomi Velykų sekmadieniais ir po Prisikėlimo sekmadienio vadinami II, III, IV, V, VI ir VII Velykų sekmadieniu. Šis šventas penkiasdešimtdienis baigiasi Sekminių diena. <...> Keturiasdešimtąją dieną po Velykų švenčiamas Kristaus Žengimas į dangų (Šeštinės) <...>. Šiokiadieniais tarp Šeštinių ir Sekminių rengiamasi Globėjos Šventosios Dvasios atėjimui“ (AC, 22–26).

Pagalba

DIENOS puslapyje yra skelbiama visa šiuo metu turima su konkrečios dienos liturgija susijusi informacija.

Pagrindinė SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ puslapių paskirtis – apžvalga ir navigacija į DIENOS puslapį per linką ant DIENOS skaičiaus.


VĖLIAVĖLĖ su šventimo spalva nurodo PRIVALOMUMĄ

– privaloma (sekmadienis/iškilmė/šventė).

– neprivaloma
(SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ lentelėse – iškilmė/šventė ar joms tolygios dienos).


ŠVENTIMO PAVADINIMO STILIUS su savo spalva atspindi šventimo RANGĄ

Didžiosiomis
– sekmadieniai, iškilmės;
– ir joms tolygūs liturginiai šventimai.

Mažomis Didžiosiomis
– šventės šiokiadieniais;
– šventėms tolygūs advento, gavėnios ir Kalėdų laiko šiokiadieniai.

Mažosiomis
– privalomi minėjimai;
– eilinio ar kito laiko šiokiadieniai.

Kursyvu
– laisvi minėjimai.

Plačiau apie ženklus ir santrumpas »»

BVelykų laikas 
VII Velykų savaitė

Liturginis šventimo pavadinimasKristaus Žengimas į dangų (Šeštinės)

Apd 1, 1–11Ps 47, 2–3. 6–7. 8–9Ef 1, 17–23 arba Ef 4, 1–13† Mk 16, 15–20

Gegužinės pamaldos Švč. Mergelės Marijos garbei
Pasaulinė visuomenės komunikavimo priemonių diena
Maldų Šventajai Dvasiai devyndienis

PRALEIDŽIAMA Šv. Andriejus Bobola, kunigas, kankinys

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Pirmadienis

Apd 19, 1–8Ps 68, 2–3. 4–5ac. 6–7ab† Jn 16, 29–33

Gegužinės pamaldos Švč. Mergelės Marijos garbei
Maldų Šventajai Dvasiai devyndienis

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Antradienis

Apd 20, 17–27Ps 68, 10–11. 20–21† Jn 17, 1–11a

Gegužinės pamaldos Švč. Mergelės Marijos garbei
Maldų Šventajai Dvasiai devyndienis

ARBA Šv. Jonas I, popiežius, kankinys

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Trečiadienis

Apd 20, 28–38Ps 68, 29–30. 33–35a. 35b–36c† Jn 17, 11b–19

Gegužinės pamaldos Švč. Mergelės Marijos garbei
Maldų Šventajai Dvasiai devyndienis

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Ketvirtadienis

Apd 22, 30; 23, 6–11Ps 16, 1–2a. 5. 7–8. 9–10. 11† Jn 17, 20–26

Gegužinės pamaldos Švč. Mergelės Marijos garbei
Maldų Šventajai Dvasiai devyndienis

ARBA Šv. Bernardinas Sienietis, kunigas

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Penktadienis

Apd 25, 13b–21Ps 103, 1–2. 11–12. 19. 21† Jn 21, 15–19

Gegužinės pamaldos Švč. Mergelės Marijos garbei
Maldų Šventajai Dvasiai devyndienis

ARBA Šv. Kristoforas Magaljanesas ir jo draugai, kankiniai

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Šeštadienis

Apd 28, 16–20. 30–31Ps 11, 4. 5. 7† Jn 21, 20–25

Gegužinės pamaldos Švč. Mergelės Marijos garbei
Maldų Šventajai Dvasiai devyndienis

ARBA Šv. Rita Kašietė, vienuolė

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Popiežiaus intencijos

Gegužė

Bendroji – meldžiamės, kad atsakingieji už finansus bendradarbiautų su vyriausybėmis reglamentuojant finansų sritį ir apsaugotų piliečius nuo jos pavojų.

Velykų laikas

„Penkiasdešimt dienų nuo Velykų iki Sekminių yra tarsi viena džiaugsmingai švenčiama šventė, tarsi vienas ‘didysis sekmadienis’. Tai dienos, kuriomis daugiausia giedama „Aleliuja“. Šio laikotarpio sekmadieniai laikomi Velykų sekmadieniais ir po Prisikėlimo sekmadienio vadinami II, III, IV, V, VI ir VII Velykų sekmadieniu. Šis šventas penkiasdešimtdienis baigiasi Sekminių diena. <...> Keturiasdešimtąją dieną po Velykų švenčiamas Kristaus Žengimas į dangų (Šeštinės) <...>. Šiokiadieniais tarp Šeštinių ir Sekminių rengiamasi Globėjos Šventosios Dvasios atėjimui“ (AC, 22–26).

PAGALBA

DIENOS puslapyje yra skelbiama visa šiuo metu turima su konkrečios dienos liturgija susijusi informacija.

Pagrindinė SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ puslapių paskirtis – apžvalga ir navigacija į DIENOS puslapį per linką ant DIENOS skaičiaus.


VĖLIAVĖLĖ su šventimo spalva nurodo PRIVALOMUMĄ

– privaloma (sekmadienis/iškilmė/šventė).

– neprivaloma
(SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ lentelėse – iškilmė/šventė ar joms tolygios dienos).


ŠVENTIMO PAVADINIMO STILIUS su savo spalva atspindi šventimo RANGĄ

Didžiosiomis
– sekmadieniai, iškilmės;
– ir joms tolygūs liturginiai šventimai.

Mažomis Didžiosiomis
– šventės šiokiadieniais;
– šventėms tolygūs advento, gavėnios ir Kalėdų laiko šiokiadieniai.

Mažosiomis
– privalomi minėjimai;
– eilinio ar kito laiko šiokiadieniai.

Kursyvu
– laisvi minėjimai.

Plačiau apie ženklus ir santrumpas »»