2022
KOVAS
sekmadienis
20

Popiežiaus intencijos šį mėnesį

Meldžiamės už taiką Ukrainoje.

Bendroji – meldžiame už krikščionis, susiduriančius su naujais bioetikos iššūkiais, kad jie malda bei veikla toliau gintų gyvybę.

Gavėnia       

„Gavėnia skirta pasirengti Velykoms. Todėl gavėnios liturgija tiek Krikštui palaipsniui besiruošiančius katechumenus, tiek Krikštą prisimenančius bei atgailaujančius tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai švęsti. Gavėnia trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės Vakarienės Mišių pradžios“ (AC, 27–28).

C Gavėnia         
III gavėnios savaitė
Liturginis šventimo pavadinimas

III Gavėnios sekmadienis

Gavėnios sekmadienis [S/2]

Skaitiniai ABC (488) (arba 90: kaip A metais)

Iš 3, 1–8a. 13–15: Mane pas jus atsiuntė Esantysis

Ps 103, 1–2. 3–4. 6–7. 8. 11. P.: Viešpats – švelnus, maloningas.

1 Kor 10, 1–6. 10–12: Tautos gyvenimas su Moze tyruose užrašytas mums įspėti

† Lk 13, 1–9: Jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite

Valandų liturgija

Psalmyno III savaitė

Popiežiaus intencijos šį mėnesį

Meldžiamės už taiką Ukrainoje.

Bendroji – meldžiame už krikščionis, susiduriančius su naujais bioetikos iššūkiais, kad jie malda bei veikla toliau gintų gyvybę.

Gavėnia       

„Gavėnia skirta pasirengti Velykoms. Todėl gavėnios liturgija tiek Krikštui palaipsniui besiruošiančius katechumenus, tiek Krikštą prisimenančius bei atgailaujančius tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai švęsti. Gavėnia trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės Vakarienės Mišių pradžios“ (AC, 27–28).