balandis
2017
2
balandis
2017
8

Popiežiaus intencijos

Balandis

Bendroji – Už jaunus žmones, kad jie mokėtų dosniai atsiliepti į savo pašaukimą ir rimtai apsvarstytų galimybę pasišvęsti Viešpačiui kunigystėje arba pašvęstajame gyvenime.

Gavėnia       

„Gavėnia skirta pasirengti Velykoms. Todėl gavėnios liturgija tiek Krikštui palaipsniui besiruošiančius katechumenus, tiek Krikštą prisimenančius bei atgailaujančius tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai švęsti. Gavėnia trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės Vakarienės Mišių pradžios“ (AC, 27–28).

Pagalba

DIENOS puslapyje yra skelbiama visa šiuo metu turima su konkrečios dienos liturgija susijusi informacija.

Pagrindinė SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ puslapių paskirtis – apžvalga ir navigacija į DIENOS puslapį per linką ant DIENOS skaičiaus.


VĖLIAVĖLĖ su šventimo spalva nurodo PRIVALOMUMĄ

– privaloma (sekmadienis/iškilmė/šventė).

– neprivaloma
(SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ lentelėse – iškilmė/šventė ar joms tolygios dienos).


ŠVENTIMO PAVADINIMO STILIUS su savo spalva atspindi šventimo RANGĄ

Didžiosiomis
– sekmadieniai, iškilmės;
– ir joms tolygūs liturginiai šventimai.

Mažomis Didžiosiomis
– šventės šiokiadieniais;
– šventėms tolygūs advento, gavėnios ir Kalėdų laiko šiokiadieniai.

Mažosiomis
– privalomi minėjimai;
– eilinio ar kito laiko šiokiadieniai.

Kursyvu
– laisvi minėjimai.

Plačiau apie ženklus ir santrumpas »»

AGavėnia        
V gavėnios savaitė

Liturginis šventimo pavadinimasV Gavėnios sekmadienis

Ez 37, 12b–14Ps 130, 1–2. 3–4. 5–6ab. 6c–8Rom 8, 8–11† Jn 11, 1–45

Pirmasis mėnesio sekmadienis
Maldos už seksualinės prievartos aukas diena
Visuotinė malda PDF, Vyskupų kreipimasis PDF

PRALEIDŽIAMA Šv. Pranciškus Paulietis, atsiskyrėlis

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Liturginis šventimo pavadinimasAntradienis

Sk 21, 4–9Ps 102, 2–3. 16–18. 19–21† Jn 8, 21–30

GALIMA PAMINĖTI Šv. Izidorius, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Liturginis šventimo pavadinimasTrečiadienis

Dan 3, 14–20. 49–50. 91–92. 95Dan 3, 52. 53. 54. 55. 56† Jn 8, 31–42

GALIMA PAMINĖTI Šv. Vincentas Fereras, kunigas

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Liturginis šventimo pavadinimasPenktadienis

Jer 20, 10–13Ps 18, 2–3a. 3bc–4. 5–6. 7† Jn 10, 31–42

Pirmasis mėnesio penktadienis

GALIMA PAMINĖTI Šv. Jonas Salietis, kunigas

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Popiežiaus intencijos

Balandis

Bendroji – Už jaunus žmones, kad jie mokėtų dosniai atsiliepti į savo pašaukimą ir rimtai apsvarstytų galimybę pasišvęsti Viešpačiui kunigystėje arba pašvęstajame gyvenime.

Gavėnia       

„Gavėnia skirta pasirengti Velykoms. Todėl gavėnios liturgija tiek Krikštui palaipsniui besiruošiančius katechumenus, tiek Krikštą prisimenančius bei atgailaujančius tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai švęsti. Gavėnia trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės Vakarienės Mišių pradžios“ (AC, 27–28).

PAGALBA

DIENOS puslapyje yra skelbiama visa šiuo metu turima su konkrečios dienos liturgija susijusi informacija.

Pagrindinė SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ puslapių paskirtis – apžvalga ir navigacija į DIENOS puslapį per linką ant DIENOS skaičiaus.


VĖLIAVĖLĖ su šventimo spalva nurodo PRIVALOMUMĄ

– privaloma (sekmadienis/iškilmė/šventė).

– neprivaloma
(SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ lentelėse – iškilmė/šventė ar joms tolygios dienos).


ŠVENTIMO PAVADINIMO STILIUS su savo spalva atspindi šventimo RANGĄ

Didžiosiomis
– sekmadieniai, iškilmės;
– ir joms tolygūs liturginiai šventimai.

Mažomis Didžiosiomis
– šventės šiokiadieniais;
– šventėms tolygūs advento, gavėnios ir Kalėdų laiko šiokiadieniai.

Mažosiomis
– privalomi minėjimai;
– eilinio ar kito laiko šiokiadieniai.

Kursyvu
– laisvi minėjimai.

Plačiau apie ženklus ir santrumpas »»