2016
SAUSIS
sekmadienis
10

Šventė/šventasis

Šv. Jonas Krikštytojas krikštija Jėzų Jordane

Viešpaties Krikšto šventė

Kalėdų laiko pabaiga. Švenčiama sekmadienį po Viešpaties Apsireiškimo iškilmės. (Lietuvoje 1996–2018 m., jei Viešpaties Apsireiškimo sekmadienis būdavo sausio 7 ar 8 d., buvo nukeliama į pirmadienį.).

Kalėdų laikas

Po kasmetinio Velykų paslapties šventimo Bažnyčia neturi nieko svarbesnio už Kristaus Gimimo ir pirmųjų apsireiškimų pagarbų minėjimą Kalėdų laiku. (AC, 32)

Jis prasideda Kristaus Gimimo (Kalėdų) iškilme gruodžio 25 d. ir baigiasi Kristaus Krikšto švente sekmadienį po sausio 6 d.

C Kalėdų laikas  
III sekmadienis po Kalėdų
Liturginis šventimo pavadinimas

Kristaus Krikštas

Šventė (F/5)

Skaitiniai ABC (78, 481) arba KV (81)

Iz 42, 1–4. 6–7: Štai mano tarnas, kuriuo aš gėriuosi

   arba Iz 40, 1–5. 9–11: Apsireikš Viešpaties šlovė, išvys ją visas pasaulis

Ps 29, 1a. 2. 3ac–4. 3b. 9b–10. P.: Viešpats laimins savo tautą, teiks jai ramybę.

   arba Ps 104, 1b–2. 3–4. 24–25. 27–28. 29–30. P.: Tu, mano siela, Viešpatį šlovink! Viešpatie Dieve, koks esi didis!

Apd 10, 34–38: Viešpats jį patepė Šventąja Dvasia

   arba Tit 2, 11–14; 3, 4–7: Jis išgelbėjo jus Šventosios Dvasios atgimdančiu ir atnaujinančiu nuplovimu

† Lk 3, 15–16. 21–22: Kai Jėzus pasikrikštijęs meldėsi, atsivėrė dangus

Valandų liturgija šventės

[Psalmės iš I savaitės sekmadienio]

Šventė/šventasis

Šv. Jonas Krikštytojas krikštija Jėzų Jordane

Viešpaties Krikšto šventė

Kalėdų laiko pabaiga. Švenčiama sekmadienį po Viešpaties Apsireiškimo iškilmės. (Lietuvoje 1996–2018 m., jei Viešpaties Apsireiškimo sekmadienis būdavo sausio 7 ar 8 d., buvo nukeliama į pirmadienį.).

Kalėdų laikas

Po kasmetinio Velykų paslapties šventimo Bažnyčia neturi nieko svarbesnio už Kristaus Gimimo ir pirmųjų apsireiškimų pagarbų minėjimą Kalėdų laiku. (AC, 32)

Jis prasideda Kristaus Gimimo (Kalėdų) iškilme gruodžio 25 d. ir baigiasi Kristaus Krikšto švente sekmadienį po sausio 6 d.