2016
SAUSIS
trečiadienis
6

Kalėdų laikas

Po kasmetinio Velykų paslapties šventimo Bažnyčia neturi nieko svarbesnio už Kristaus Gimimo ir pirmųjų apsireiškimų pagarbų minėjimą Kalėdų laiku. (AC, 32)

Jis prasideda Kristaus Gimimo (Kalėdų) iškilme gruodžio 25 d. ir baigiasi Kristaus Krikšto švente sekmadienį po sausio 6 d.

C Kalėdų laikas  
Po Viešpaties Apsireiškimo
Liturginis šventimo pavadinimas

Sausio 6 diena

Kalėdų laiko šiokiadienis [M/13]

Skaitiniai KV (103)

1 Jn 4, 11–18: Jei mylime vieni kitus, Dievas mumyse pasilieka

Ps 72, 1–2. 10–11. 12–13. P.: Visos žemės tautos tave garbins, Viešpatie.

† Mk 6, 45–52: Matė Jėzų einantį ežero paviršiumi

Valandų liturgija dienos

Psalmyno II savaitė

Kalėdų laikas

Po kasmetinio Velykų paslapties šventimo Bažnyčia neturi nieko svarbesnio už Kristaus Gimimo ir pirmųjų apsireiškimų pagarbų minėjimą Kalėdų laiku. (AC, 32)

Jis prasideda Kristaus Gimimo (Kalėdų) iškilme gruodžio 25 d. ir baigiasi Kristaus Krikšto švente sekmadienį po sausio 6 d.