gegužė
2019
12
gegužė
2019
18

Popiežiaus intencijos

Gegužė

Evangelizacinė – meldžiamės, kad savo narių padedama Bažnyčia Afrikoje suvienytų tautas ir taptų šio žemyno vilties ženklu.

Velykų laikas

„Penkiasdešimt dienų nuo Velykų iki Sekminių yra tarsi viena džiaugsmingai švenčiama šventė, tarsi vienas ‘didysis sekmadienis’. Tai dienos, kuriomis daugiausia giedama „Aleliuja“. Šio laikotarpio sekmadieniai laikomi Velykų sekmadieniais ir po Prisikėlimo sekmadienio vadinami II, III, IV, V, VI ir VII Velykų sekmadieniu. Šis šventas penkiasdešimtdienis baigiasi Sekminių diena. <...> Keturiasdešimtąją dieną po Velykų švenčiamas Kristaus Žengimas į dangų (Šeštinės) <...>. Šiokiadieniais tarp Šeštinių ir Sekminių rengiamasi Globėjos Šventosios Dvasios atėjimui“ (AC, 22–26).

Pagalba

DIENOS puslapyje yra skelbiama visa šiuo metu turima su konkrečios dienos liturgija susijusi informacija.

Pagrindinė SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ puslapių paskirtis – apžvalga ir navigacija į DIENOS puslapį per linką ant DIENOS skaičiaus.


VĖLIAVĖLĖ su šventimo spalva nurodo PRIVALOMUMĄ

– privaloma (sekmadienis/iškilmė/šventė).

– neprivaloma
(SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ lentelėse – iškilmė/šventė ar joms tolygios dienos).


ŠVENTIMO PAVADINIMO STILIUS su savo spalva atspindi šventimo RANGĄ

Didžiosiomis
– sekmadieniai, iškilmės;
– ir joms tolygūs liturginiai šventimai.

Mažomis Didžiosiomis
– šventės šiokiadieniais;
– šventėms tolygūs advento, gavėnios ir Kalėdų laiko šiokiadieniai.

Mažosiomis
– privalomi minėjimai;
– eilinio ar kito laiko šiokiadieniai.

Kursyvu
– laisvi minėjimai.

Plačiau apie ženklus ir santrumpas »»

CVelykų laikas 
IV Velykų savaitė

Liturginis šventimo pavadinimasIV Velykų sekmadienis

Apd 13, 14. 43–52Ps 100, 2. 3. 5Apr 7, 9. 14b–17† Jn 10, 27–30

Gegužinės pamaldos Švč. Mergelės Marijos garbei
Pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena

PRALEIDŽIAMA Šv. Nerijus ir Achilas, kankiniai

PRALEIDŽIAMA Šv. Pankratas, kankinys

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Pirmadienis

Apd 11, 1–18Ps 42, 2–3; 43, 3–4† Jn 10, 1–10

Gegužinės pamaldos Švč. Mergelės Marijos garbei

ARBA Fatimos Švč. Mergelė Marija

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Liturginis šventimo pavadinimasŠv. Motiejus, apaštalas

Apd 1, 15–17. 20–26Ps 113, 1–2. 3–4. 5–6. 7–8† Jn 15, 9–17

Gegužinės pamaldos Švč. Mergelės Marijos garbei

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Trečiadienis

Apd 12, 24 – 13, 5aPs 67, 2–3. 5. 6. 8† Jn 12, 44–50

Gegužinės pamaldos Švč. Mergelės Marijos garbei

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Ketvirtadienis

Apd 13, 13–25Ps 89, 2–3. 21–22. 25. 27† Jn 13, 16–20

Gegužinės pamaldos Švč. Mergelės Marijos garbei

ARBA Šv. Andriejus Bobola, kunigas, kankinys

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Penktadienis

Apd 13, 26–33Ps 2, 6–7. 8–9. 10–11† Jn 14, 1–6

Gegužinės pamaldos Švč. Mergelės Marijos garbei

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Šeštadienis

Apd 13, 44–52Ps 98, 1. 2–3ab. 3cd–4† Jn 14, 7–14

Gegužinės pamaldos Švč. Mergelės Marijos garbei

ARBA Šv. Jonas I, popiežius, kankinys

Liturginiai Mišių skaitiniaiValandų liturgija

Popiežiaus intencijos

Gegužė

Evangelizacinė – meldžiamės, kad savo narių padedama Bažnyčia Afrikoje suvienytų tautas ir taptų šio žemyno vilties ženklu.

Velykų laikas

„Penkiasdešimt dienų nuo Velykų iki Sekminių yra tarsi viena džiaugsmingai švenčiama šventė, tarsi vienas ‘didysis sekmadienis’. Tai dienos, kuriomis daugiausia giedama „Aleliuja“. Šio laikotarpio sekmadieniai laikomi Velykų sekmadieniais ir po Prisikėlimo sekmadienio vadinami II, III, IV, V, VI ir VII Velykų sekmadieniu. Šis šventas penkiasdešimtdienis baigiasi Sekminių diena. <...> Keturiasdešimtąją dieną po Velykų švenčiamas Kristaus Žengimas į dangų (Šeštinės) <...>. Šiokiadieniais tarp Šeštinių ir Sekminių rengiamasi Globėjos Šventosios Dvasios atėjimui“ (AC, 22–26).

PAGALBA

DIENOS puslapyje yra skelbiama visa šiuo metu turima su konkrečios dienos liturgija susijusi informacija.

Pagrindinė SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ puslapių paskirtis – apžvalga ir navigacija į DIENOS puslapį per linką ant DIENOS skaičiaus.


VĖLIAVĖLĖ su šventimo spalva nurodo PRIVALOMUMĄ

– privaloma (sekmadienis/iškilmė/šventė).

– neprivaloma
(SAVAITĖS, MĖNESIO ar METŲ lentelėse – iškilmė/šventė ar joms tolygios dienos).


ŠVENTIMO PAVADINIMO STILIUS su savo spalva atspindi šventimo RANGĄ

Didžiosiomis
– sekmadieniai, iškilmės;
– ir joms tolygūs liturginiai šventimai.

Mažomis Didžiosiomis
– šventės šiokiadieniais;
– šventėms tolygūs advento, gavėnios ir Kalėdų laiko šiokiadieniai.

Mažosiomis
– privalomi minėjimai;
– eilinio ar kito laiko šiokiadieniai.

Kursyvu
– laisvi minėjimai.

Plačiau apie ženklus ir santrumpas »»