2017
GRUODIS
pirmadienis
25

Popiežiaus intencijos šį mėnesį

Bendroji – Už senyvo amžiaus žmones, kad jie, savo šeimų ir krikščioniškų bendruomenių remiami, savo išmintimi ir patirtimi prisidėtų prie tikėjimo liudijimo ir ateities kartų ugdymo.

Šventė/šventasis

MŪSŲ VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS GIMIMO IŠKILMĖ (Kalėdos)

Nuo pasaulio sukūrimo praėjus nesuskaičiuojamiems amžiams, kai Dievas pradžioje sukūrė dangų ir žemę bei pagal savo paveikslą suformavo žmogų; po daugybės amžių, septyni šimtai penkiasdešimt antraisiais metais po Romos miesto įkūrimo; keturiasdešimt antraisiais imperatoriaus Oktaviano Augusto viešpatavimo metais; visam pasauliui esant ramiam, amžinojo Dievo ir amžinojo Tėvo Sūnus, norėdamas savo švenčiausiuoju atėjimu pašventinti pasaulį, prasidėjęs iš Šventosios Dvasios Mergelėje Marijoje, nuo prasidėjimo praėjus devyniems mėnesiams, Judo Betliejuje gimė iš Mergelės Marijos, tapo žmogumi: ši diena – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimo pagal kūną iškilmė.

Kalėdų laikas

Po kasmetinio Velykų paslapties šventimo Bažnyčia neturi nieko svarbesnio už Kristaus Gimimo ir pirmųjų apsireiškimų pagarbų minėjimą Kalėdų laiku. (AC, 32)

Jis prasideda Kristaus Gimimo (Kalėdų) iškilme gruodžio 25 d. ir baigiasi Kristaus Krikšto švente sekmadienį po sausio 6 d.

Pirmosios aštuonios Kalėdų laiko dienos sudaro Kristaus Gimimo aštuondienį (Kalėdų oktavą): prasideda Kalėdų iškilme ir baigiasi sausio 1 d. Švč. Dievo Gimdytojos Marijos iškilme.

B Kalėdų laikas  
Kalėdų aštuondienis

Skaitiniai *ABC (89)

Iz 9, 1–3. 5–6: Sūnus mums duotas

Ps 96, 1–2a. 2b–3. 11–12. 13. P.: Šiandien mums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas.

Tit 2, 11–14: Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms

† Lk 2, 1–14: Šiandien jums gimė Išganytojas

Skaitiniai *ABC (92)

Iz 62, 11–12: Štai tavo Gelbėtojas ateina

Ps 97, 1. 6. 11–12. P.: Šiandien šviesa nušvito: mums užgimė Viešpats.

Tit 3, 4–7: Jis išgelbėjo mus dėl savo gailestingumo

† Lk 2, 15–20: Piemenys rado Mariją, Juozapą ir kūdikį

Skaitiniai *ABC (94)

Iz 52, 7–10: Visi žemės pakraščiai išvys mūsų Dievo išganymą

Ps 98, 1. 2–3ab. 3cd–4. 5–6. P.: Visi žemės pakraščiai išvydo išganingą mūsų Dievo veikimą.

Žyd 1, 1–6: Dievas prabilo į mus per Sūnų

† Jn 1, 1–18: Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų

Valandų liturgija iškilmės

[Psalmės iš I savaitės sekmadienio]

Popiežiaus intencijos šį mėnesį

Bendroji – Už senyvo amžiaus žmones, kad jie, savo šeimų ir krikščioniškų bendruomenių remiami, savo išmintimi ir patirtimi prisidėtų prie tikėjimo liudijimo ir ateities kartų ugdymo.

Šventė/šventasis

MŪSŲ VIEŠPATIES JĖZAUS KRISTAUS GIMIMO IŠKILMĖ (Kalėdos)

Nuo pasaulio sukūrimo praėjus nesuskaičiuojamiems amžiams, kai Dievas pradžioje sukūrė dangų ir žemę bei pagal savo paveikslą suformavo žmogų; po daugybės amžių, septyni šimtai penkiasdešimt antraisiais metais po Romos miesto įkūrimo; keturiasdešimt antraisiais imperatoriaus Oktaviano Augusto viešpatavimo metais; visam pasauliui esant ramiam, amžinojo Dievo ir amžinojo Tėvo Sūnus, norėdamas savo švenčiausiuoju atėjimu pašventinti pasaulį, prasidėjęs iš Šventosios Dvasios Mergelėje Marijoje, nuo prasidėjimo praėjus devyniems mėnesiams, Judo Betliejuje gimė iš Mergelės Marijos, tapo žmogumi: ši diena – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimo pagal kūną iškilmė.

Kalėdų laikas

Po kasmetinio Velykų paslapties šventimo Bažnyčia neturi nieko svarbesnio už Kristaus Gimimo ir pirmųjų apsireiškimų pagarbų minėjimą Kalėdų laiku. (AC, 32)

Jis prasideda Kristaus Gimimo (Kalėdų) iškilme gruodžio 25 d. ir baigiasi Kristaus Krikšto švente sekmadienį po sausio 6 d.

Pirmosios aštuonios Kalėdų laiko dienos sudaro Kristaus Gimimo aštuondienį (Kalėdų oktavą): prasideda Kalėdų iškilme ir baigiasi sausio 1 d. Švč. Dievo Gimdytojos Marijos iškilme.