2017
GRUODIS
sekmadienis
24

Popiežiaus intencijos šį mėnesį

Bendroji – Už senyvo amžiaus žmones, kad jie, savo šeimų ir krikščioniškų bendruomenių remiami, savo išmintimi ir patirtimi prisidėtų prie tikėjimo liudijimo ir ateities kartų ugdymo.

Adventas       

Adventas turi dvejopą pobūdį: pasirengimą Kalėdų iškilmėms, kada pagarbiai minimas Dievo Sūnaus pirmasis atėjimas pas žmones, ir kartu prisiminimą, jog reikia laukti Kristaus antrojo atėjimo pasaulio pabaigoje. Dėl šių dviejų priežasčių adventas yra maldingo ir džiugaus laukimo metas. Jis prasideda I Vakarine to sekmadienio, kuris esti lapkričio 30 dieną arba jai artimiausias, ir baigiasi prieš Kristaus Gimimo I Vakarinę“ (AC, 39–42).

Antroji advento dalis – aštuonios dienos prieš Kalėdas (gruodžio 17–24 d.) – skirtos labiau pasirengti Kristaus Gimimo iškilmei.

Kalėdų laikas

Po kasmetinio Velykų paslapties šventimo Bažnyčia neturi nieko svarbesnio už Kristaus Gimimo ir pirmųjų apsireiškimų pagarbų minėjimą Kalėdų laiku. (AC, 32)

Jis prasideda Kristaus Gimimo (Kalėdų) iškilme gruodžio 25 d. ir baigiasi Kristaus Krikšto švente sekmadienį po sausio 6 d.

B Adventas         
IV advento savaitė
Liturginis šventimo pavadinimas

IV advento sekmadienis

Advento sekmadienis [S/2]

Skaitiniai *ABC (362)

2 Sam 7, 1–5. 8b–12. 14a. 16: Dovydo valdžia bus visuomet tvirta Viešpaties akivaizdoje

Ps 89, 2–3. 4–5. 27. 29. P.: Viešpatie, amžinai giedosiu apie tavo gerumo malones.

Rom 16, 25–27: Paslaptis, nutylėta per amžinuosius laikus, dabar atskleista

† Lk 1, 26–38: Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų

Valandų liturgija

Psalmyno IV savaitė

B Kalėdų laikas  
Liturginis šventimo pavadinimas

Kūčių vakaras – Kristaus Gimimo vigilija

Iškilmės vigilija (S/2)

Skaitiniai *ABC (85)

Iz 62, 1–5: Viešpats tavimi žavisi

Ps 89, 4–5. 16–17. 27. 29. P.: Viešpatie, amžinai giedosiu apie tavo gerumo malones.

Apd 13, 16–17. 22–25: Paulius skelbia Kristų, Dovydo Sūnų

† Mt 1, 1–25: „Marija pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus“

Popiežiaus intencijos šį mėnesį

Bendroji – Už senyvo amžiaus žmones, kad jie, savo šeimų ir krikščioniškų bendruomenių remiami, savo išmintimi ir patirtimi prisidėtų prie tikėjimo liudijimo ir ateities kartų ugdymo.

Adventas       

Adventas turi dvejopą pobūdį: pasirengimą Kalėdų iškilmėms, kada pagarbiai minimas Dievo Sūnaus pirmasis atėjimas pas žmones, ir kartu prisiminimą, jog reikia laukti Kristaus antrojo atėjimo pasaulio pabaigoje. Dėl šių dviejų priežasčių adventas yra maldingo ir džiugaus laukimo metas. Jis prasideda I Vakarine to sekmadienio, kuris esti lapkričio 30 dieną arba jai artimiausias, ir baigiasi prieš Kristaus Gimimo I Vakarinę“ (AC, 39–42).

Antroji advento dalis – aštuonios dienos prieš Kalėdas (gruodžio 17–24 d.) – skirtos labiau pasirengti Kristaus Gimimo iškilmei.

Kalėdų laikas

Po kasmetinio Velykų paslapties šventimo Bažnyčia neturi nieko svarbesnio už Kristaus Gimimo ir pirmųjų apsireiškimų pagarbų minėjimą Kalėdų laiku. (AC, 32)

Jis prasideda Kristaus Gimimo (Kalėdų) iškilme gruodžio 25 d. ir baigiasi Kristaus Krikšto švente sekmadienį po sausio 6 d.