2016
LAPKRITIS
trečiadienis
9

Popiežiaus intencijos šį mėnesį

Bendroji – kad daug perkeltųjų asmenų ir pabėgėlių priglaudžiančios šalys sulauktų pagalbos šiame solidarumo darbe.

Evangelizacijos – kad kunigai ir tikintieji pasauliečiai parapijose bendradarbiautų atlikdami tarnystę bendruomenei ir nepasiduotų nusivylimo pagundai.

Šventė/šventasis

Laterano Šv. Jono bazilika

Laterano bazilikos Pašventinimo šventė

Šventė įvesta pirmosios bazilikos, kurią 324 m. Laterano rūmuose pastatė imperatorius Konstantinas, garbei. 1565 m. šventė buvo įrašyta į visuotinį Romos Bažnyčios kalendorių. Bažnyčia išskiria Laterano baziliką kaip visų Romos miesto ir pasaulio bažnyčių Motiną bei Galvą ir Romos vyskupo katedrą.

Paskirta maldavimams

Meldžiame arkivyskupui Mečislovui Reiniui (1884-02-05 – 1953-11-08), kankiniui, Bažnyčios pripažinimo palaimintuoju.

Arkivyskupas
MEČISLOVAS REINYS
Dievo tarnas

1884 * 1907 * 1926 * 1953

Jo laikysena buvo tikro Bažnyčios šventojo laikysena. Jo autoritetas sklido pro kalėjimo sienas iš vienos griežtai izoliuotos celės kiton. Aš pats gavau daug iš šios prakilnios asmenybės, kurioje jautėsi tvirtas tikėjimas, didelis mokslas, krikščioniškoji meilė ir nusižeminimas. (Dr. Gotthold Starke, buvęs Vladimiro kalėjimo kalinys)

Arkivyskupas gimė 1884 m. vasario 5 d. Daugailių parapijoje, Utenos apskrityje. 1901–05 m. mokėsi Vilniaus kunigų seminarijoje, po to Petrapilio dvasinėje akademijoje. 1907 m. įšventintas į kunigus. Studijavo Liuvene ir Strasbūre. 1919 m. Vilniuje bolševikų suimtas, kalintas Daugpilio ir Smolensko kalėjimuose. 1926 m. įšventintas vyskupu ir paskirtas Vilkaviškio vyskupu pagalbininku. 1940 m. pakeltas arkivyskupu ir paskirtas Vilniaus arkivyskupo pagalbininku. Nuo 1945 m. lietuviškosios Vilniaus arkivyskupijos dalies Apaštalinis Administratorius. Už tai, kad nesutiko bendradarbiauti su sovietine valdžia, kritikavo komunizmą bei drąsiai gynė Bažnyčios teises, 1947 m. birželio 12 d. suimtas, tardytas ir nuteistas kalėti 8 metus. Kalintas Vladimiro ypatingojo režimo kalėjime. Nelaisvėje pasižymėjo nuoširdumu, kuklumu, gailestingumu ir dosnumu. Mirė kalėjime 1953 m. lapkričio 8 d. Palaidotas kalinių bendrame kape. Jam yra iškelta kanonizacijos (skelbimo šventuoju) byla.

Šaltiniai internete

Vilniaus arkivyskupijos svetainėje »»

Eilinis laikas

Šalia savo specifinį pobūdį turinčių laikų metuose yra dar 33 ar 34 savaitės, kai Kristaus paslaptis švenčiama ne kuriuo nors išskirtiniu požiūriu, o tiesiog visa kartu, ypač sekmadieniais. Šis periodas vadinasi eilinis laikas. Eilinis laikas prasideda pirmadienį po sekmadienio, buvusio po sausio 6 dienos, ir baigiasi antradienį prieš Pelenų dieną; vėl prasideda pirmadienį po Sekminių ir baigiasi prieš I advento sekmadienio I Vakarinę (AC, 43–44).

C Eilinis laikas E2
XXXII eilinė savaitė
Liturginis šventimo pavadinimas

Laterano bazilikos Pašventinimas

Šventė (F/5)

Meldžiame arkivyskupui Mečislovui Reiniui (1884-02-05 – 1953-11-08), kankiniui, Bažnyčios pripažinimo palaimintuoju.

Skaitiniai Š (223)

Ez 47, 1–2. 8–9. 12: Regėjau versmę, trykštančią iš šventovės, ir visi, kuriuos tas vanduo pasiekė, buvo išgelbėti

   arba 1 Kor 3, 9b–11. 16–17: Jūs esate Dievo šventovė

Ps 46, 2–3. 5–6. 8–9. P.: Sraunūs upeliai džiugina Viešpaties Miestą, kur stovi šventas Aukščiausiojo būstas.

† Jn 2, 13–22: Jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą

Valandų liturgija šventės

[Psalmės iš I savaitės sekmadienio]

Popiežiaus intencijos šį mėnesį

Bendroji – kad daug perkeltųjų asmenų ir pabėgėlių priglaudžiančios šalys sulauktų pagalbos šiame solidarumo darbe.

Evangelizacijos – kad kunigai ir tikintieji pasauliečiai parapijose bendradarbiautų atlikdami tarnystę bendruomenei ir nepasiduotų nusivylimo pagundai.

Šventė/šventasis

Laterano Šv. Jono bazilika

Laterano bazilikos Pašventinimo šventė

Šventė įvesta pirmosios bazilikos, kurią 324 m. Laterano rūmuose pastatė imperatorius Konstantinas, garbei. 1565 m. šventė buvo įrašyta į visuotinį Romos Bažnyčios kalendorių. Bažnyčia išskiria Laterano baziliką kaip visų Romos miesto ir pasaulio bažnyčių Motiną bei Galvą ir Romos vyskupo katedrą.

Paskirta maldavimams

Meldžiame arkivyskupui Mečislovui Reiniui (1884-02-05 – 1953-11-08), kankiniui, Bažnyčios pripažinimo palaimintuoju.

Arkivyskupas
MEČISLOVAS REINYS
Dievo tarnas

1884 * 1907 * 1926 * 1953

Jo laikysena buvo tikro Bažnyčios šventojo laikysena. Jo autoritetas sklido pro kalėjimo sienas iš vienos griežtai izoliuotos celės kiton. Aš pats gavau daug iš šios prakilnios asmenybės, kurioje jautėsi tvirtas tikėjimas, didelis mokslas, krikščioniškoji meilė ir nusižeminimas. (Dr. Gotthold Starke, buvęs Vladimiro kalėjimo kalinys)

Arkivyskupas gimė 1884 m. vasario 5 d. Daugailių parapijoje, Utenos apskrityje. 1901–05 m. mokėsi Vilniaus kunigų seminarijoje, po to Petrapilio dvasinėje akademijoje. 1907 m. įšventintas į kunigus. Studijavo Liuvene ir Strasbūre. 1919 m. Vilniuje bolševikų suimtas, kalintas Daugpilio ir Smolensko kalėjimuose. 1926 m. įšventintas vyskupu ir paskirtas Vilkaviškio vyskupu pagalbininku. 1940 m. pakeltas arkivyskupu ir paskirtas Vilniaus arkivyskupo pagalbininku. Nuo 1945 m. lietuviškosios Vilniaus arkivyskupijos dalies Apaštalinis Administratorius. Už tai, kad nesutiko bendradarbiauti su sovietine valdžia, kritikavo komunizmą bei drąsiai gynė Bažnyčios teises, 1947 m. birželio 12 d. suimtas, tardytas ir nuteistas kalėti 8 metus. Kalintas Vladimiro ypatingojo režimo kalėjime. Nelaisvėje pasižymėjo nuoširdumu, kuklumu, gailestingumu ir dosnumu. Mirė kalėjime 1953 m. lapkričio 8 d. Palaidotas kalinių bendrame kape. Jam yra iškelta kanonizacijos (skelbimo šventuoju) byla.

Šaltiniai internete

Vilniaus arkivyskupijos svetainėje »»

Eilinis laikas

Šalia savo specifinį pobūdį turinčių laikų metuose yra dar 33 ar 34 savaitės, kai Kristaus paslaptis švenčiama ne kuriuo nors išskirtiniu požiūriu, o tiesiog visa kartu, ypač sekmadieniais. Šis periodas vadinasi eilinis laikas. Eilinis laikas prasideda pirmadienį po sekmadienio, buvusio po sausio 6 dienos, ir baigiasi antradienį prieš Pelenų dieną; vėl prasideda pirmadienį po Sekminių ir baigiasi prieš I advento sekmadienio I Vakarinę (AC, 43–44).