2016
KOVAS
sekmadienis
13

Gavėnia       

„Gavėnia skirta pasirengti Velykoms. Todėl gavėnios liturgija tiek Krikštui palaipsniui besiruošiančius katechumenus, tiek Krikštą prisimenančius bei atgailaujančius tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai švęsti. Gavėnia trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės Vakarienės Mišių pradžios“ (AC, 27–28).

C Gavėnia         
V gavėnios savaitė
Liturginis šventimo pavadinimas

V Gavėnios sekmadienis

Gavėnios sekmadienis [S/2]

Šventojo Tėvo PRANCIŠKAUS išrinkimo (2013 m.) popiežiumi metinės

Skaitiniai ABC (494) arba (99)

Iz 43, 16–21: Štai aš kuriu nauja: savajai tautai duosiu atsigerti

   arba Ez 37, 12b–14: Aš įkvėpsiu į jus savo dvasią, kad jūs atgytumėte

Ps 126, 1–2ab. 2cd–3. 4–5. 6. P.: Tikrai mums Viešpats stebuklą padarė, mus aptvindė linksmybe.

Fil 3, 8–14: Dėl Kristaus aš ryžausi visko netekti, noriu panašiai kaip jis numirti

   arba Rom 8, 8–11: Jumyse gyvena Dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių

† Jn 8, 1–11: Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį

   arba † Jn 11, 1–45: Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas

Valandų liturgija

Psalmyno I savaitė

Gavėnia       

„Gavėnia skirta pasirengti Velykoms. Todėl gavėnios liturgija tiek Krikštui palaipsniui besiruošiančius katechumenus, tiek Krikštą prisimenančius bei atgailaujančius tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai švęsti. Gavėnia trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės Vakarienės Mišių pradžios“ (AC, 27–28).