2016
KOVAS
šeštadienis
19

Šventė/šventasis

ŠV. JUOZAPO, Švč. M. Marijos Sužadėtinio, IŠKILMĖ

Iš evangelijų žinome, kad šv. Juozapas kilęs iš Dovydo giminės (Mt 1, 1–17; Lk 3, 23–38) ir gyveno Nazarete. Neabejotina, kad Juozapas buvo itin skaistus, dvasingas žmogus, nes tik tokiam galėjo būti patikėta Dievo Sūnaus globa ir tik toks galėjo išgirsti angelo nurodymus. Šv. Juozapo kultas prasidėjo Rytuose IV a., Šv. Sabo vienuolyne (netoli Jeruzalės). Vakaruose jo kultas ėmė plisti nuo VIII a.

Iškilmė švenčiama kovo 19 d., jei pasitaiko Gavėnios sekmadienį, keliama į pirmadienį po jo, jei Didžiąją savaitę – į šeštadienį prieš Verbas.

Šaltiniai EIS

Jono Pauliaus II Apaštališkasis paraginimas REDEMPTORIS CUSTOS »»

Gavėnia       

„Gavėnia skirta pasirengti Velykoms. Todėl gavėnios liturgija tiek Krikštui palaipsniui besiruošiančius katechumenus, tiek Krikštą prisimenančius bei atgailaujančius tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai švęsti. Gavėnia trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės Vakarienės Mišių pradžios“ (AC, 27–28).

C Gavėnia         
V gavėnios savaitė

Skaitiniai Š (59)

2 Sam 7, 4–5a. 12–14a. 16: Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą

Ps 89, 2–3. 4–5. 27. 29. P.: Gyvuos jojo ainiai per amžius.

Rom 4, 13. 16–18. 22: Nesant jokios vilties, Abraomas patikėjo viltimi

† Mt 1, 16. 18–21. 24a: Juozapas padarė, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta

   arba † Lk 2, 41–51a: Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs

Valandų liturgija iškilmės

[Psalmės iš I savaitės sekmadienio]

Šventė/šventasis

ŠV. JUOZAPO, Švč. M. Marijos Sužadėtinio, IŠKILMĖ

Iš evangelijų žinome, kad šv. Juozapas kilęs iš Dovydo giminės (Mt 1, 1–17; Lk 3, 23–38) ir gyveno Nazarete. Neabejotina, kad Juozapas buvo itin skaistus, dvasingas žmogus, nes tik tokiam galėjo būti patikėta Dievo Sūnaus globa ir tik toks galėjo išgirsti angelo nurodymus. Šv. Juozapo kultas prasidėjo Rytuose IV a., Šv. Sabo vienuolyne (netoli Jeruzalės). Vakaruose jo kultas ėmė plisti nuo VIII a.

Iškilmė švenčiama kovo 19 d., jei pasitaiko Gavėnios sekmadienį, keliama į pirmadienį po jo, jei Didžiąją savaitę – į šeštadienį prieš Verbas.

Šaltiniai EIS

Jono Pauliaus II Apaštališkasis paraginimas REDEMPTORIS CUSTOS »»

Gavėnia       

„Gavėnia skirta pasirengti Velykoms. Todėl gavėnios liturgija tiek Krikštui palaipsniui besiruošiančius katechumenus, tiek Krikštą prisimenančius bei atgailaujančius tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai švęsti. Gavėnia trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės Vakarienės Mišių pradžios“ (AC, 27–28).