2022
2023
LITURGINIAI
METAI

SVARBIAUSIOS IR KILNOJAMOSIOS ŠVENTĖS

AAdventas

Liturginis šventimo pavadinimas I advento sekmadienis

Advento sekmadienis [S/2]

Liturginis šventimo pavadinimas Švč. Mergelės Marijos Nekaltasis Prasidėjimas

Iškilmė (S/3)

AKalėdų laikas

Liturginis šventimo pavadinimas Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimas (Kalėdos)

Iškilmė (S/2)

Liturginis šventimo pavadinimas Šventoji Šeima: Jėzus, Marija ir Juozapas

Šventė (F/5)

Liturginis šventimo pavadinimas Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja

Iškilmė (S/3)

Liturginis šventimo pavadinimas Kristaus Apsireiškimas (Trys Karaliai)

Iškilmė (S/2)

Liturginis šventimo pavadinimas Kristaus Krikštas

Šventė (F/5)

AGavėnia

Liturginis šventimo pavadinimas Pelenų trečiadienis (Pelenė)

Tolygi iškilmei [S/2]

Liturginis šventimo pavadinimas Šv. Kazimieras, Lietuvos globėjas

Iškilmė (S/4a)

Liturginis šventimo pavadinimas Šv. Juozapas, Švč. Mergelės Marijos Sužadėtinis

Iškilmė (S/3)

Liturginis šventimo pavadinimas Viešpaties Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai

Iškilmė (S/3)

Liturginis šventimo pavadinimas Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienis

Iškilmė [S/2]

AVelykų laikas

Liturginis šventimo pavadinimas Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimas (Velykos)

Iškilmė (S/1)

Liturginis šventimo pavadinimas Kristaus Žengimas į dangų (Šeštinės)

Iškilmė (S/2)

Liturginis šventimo pavadinimas Šventosios Dvasios Atsiuntimas (Sekminės)

Iškilmė (S/2)

AEilinis laikasE1

Liturginis šventimo pavadinimas Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Aukščiausiasis ir Amžinasis Kunigas

Šventė (F/8f)

Liturginis šventimo pavadinimas Švenčiausioji Trejybė

Iškilmė (S/3)

Liturginis šventimo pavadinimas Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės)

Iškilmė (S/3)

Liturginis šventimo pavadinimas Švč. Jėzaus Širdis

Iškilmė (S/3)

Liturginis šventimo pavadinimas Šv. Jono Krikštytojo Gimimas

Iškilmė (S/3)

Liturginis šventimo pavadinimas Šv. Petras ir Paulius, apaštalai

Iškilmė (S/3)

Liturginis šventimo pavadinimas Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė)

Iškilmė (S/3)

Liturginis šventimo pavadinimas Švč. Mergelės Marijos Gimimas (Šilinė)

Iškilmė (S/4c)

Liturginis šventimo pavadinimas Visi šventieji

Iškilmė (S/3)

Liturginis šventimo pavadinimas Mirusiųjų minėjimo diena (Vėlinės)

Tolygi iškilmei [S/3]

Liturginis šventimo pavadinimas Švč. Mergelė Marija, Gailestingumo Motina

Iškilmė (S/4b)

Liturginis šventimo pavadinimas Kristus, Visatos Valdovas (Kristus Karalius)

Iškilmė (S/3)

 

Metų tema