2021
SAUSIS
šeštadienis
9

Popiežiaus intencijos šį mėnesį

Bendroji – meldžiamės, kad Viešpats suteiktų mums malonę broliškai sugyventi su kitų religijų broliais ir seserimis, meldžiantis vieniems už kitus ir nestokojant atvirumo visiems.

Kalėdų laikas

Po kasmetinio Velykų paslapties šventimo Bažnyčia neturi nieko svarbesnio už Kristaus Gimimo ir pirmųjų apsireiškimų pagarbų minėjimą Kalėdų laiku. (AC, 32)

Jis prasideda Kristaus Gimimo (Kalėdų) iškilme gruodžio 25 d. ir baigiasi Kristaus Krikšto švente sekmadienį po sausio 6 d.

B Kalėdų laikas  
Po Viešpaties Apsireiškimo
Liturginis šventimo pavadinimas

Sausio 9 diena

Kalėdų laiko šiokiadienis [M/13]

Skaitiniai KV (103)

1 Jn 4, 11–18: Jei mylime vieni kitus, Dievas mumyse pasilieka

Ps 72, 1–2. 10–11. 12–13. P.: Visos žemės tautos tave garbins, Viešpatie.

† Mk 6, 45–52: Matė Jėzų einantį ežero paviršiumi

Valandų liturgija dienos

Psalmyno II savaitė

Popiežiaus intencijos šį mėnesį

Bendroji – meldžiamės, kad Viešpats suteiktų mums malonę broliškai sugyventi su kitų religijų broliais ir seserimis, meldžiantis vieniems už kitus ir nestokojant atvirumo visiems.

Kalėdų laikas

Po kasmetinio Velykų paslapties šventimo Bažnyčia neturi nieko svarbesnio už Kristaus Gimimo ir pirmųjų apsireiškimų pagarbų minėjimą Kalėdų laiku. (AC, 32)

Jis prasideda Kristaus Gimimo (Kalėdų) iškilme gruodžio 25 d. ir baigiasi Kristaus Krikšto švente sekmadienį po sausio 6 d.