2022
GRUODIS
trečiadienis
21

Popiežiaus intencijos šį mėnesį

Bendroji – kad savanorių ir humanitarinės organizacijos rastų žmonių, trokštančių dirbti bendram labui, ir nepaliaujamai ieškotų naujų tarptautinio bendradarbiavimo kelių.

Šventė/šventasis

Šv. Petras Kanizijus (1521–1597)

Šv. Petras Kanizijus (1521–1597), Jėzaus Draugijos kunigas, Bažnyčios mokytojas, studijavo teologiją Kiolne, itin domėjosi apologetika (kad galėtų argumentuotai diskutuoti su protestantais). 1543 m., jau garsus teologas, tapo jėzuitu. Dalyvavo Bažnyčios Tridento Susirinkime. Itin populiarūs buvo jo katekizmai: „Mažasis“ – per 150 metų buvo net 400 jo leidimų. Labai populiarus buvo ir „Didysis“ katekizmas „Katalikiškojo mokymo visuma“. Daugelį metų uoliai darbavosi Vokietijoje, pamokslais bei raštais gindamas ir stiprindamas katalikų tikėjimą. Mirė Freiburge, Šveicarijoje.

Adventas       

Adventas turi dvejopą pobūdį: pasirengimą Kalėdų iškilmėms, kada pagarbiai minimas Dievo Sūnaus pirmasis atėjimas pas žmones, ir kartu prisiminimą, jog reikia laukti Kristaus antrojo atėjimo pasaulio pabaigoje. Dėl šių dviejų priežasčių adventas yra maldingo ir džiugaus laukimo metas. Jis prasideda I Vakarine to sekmadienio, kuris esti lapkričio 30 dieną arba jai artimiausias, ir baigiasi prieš Kristaus Gimimo I Vakarinę“ (AC, 39–42).

Antroji advento dalis – aštuonios dienos prieš Kalėdas (gruodžio 17–24 d.) – skirtos labiau pasirengti Kristaus Gimimo iškilmei.

A Adventas         
IV advento savaitė
Liturginis šventimo pavadinimas

Gruodžio 21 diena

Šiokiadienis prieš Kalėdas [F/9]

Skaitiniai KV (58)

Gg 2, 8–14: Štai mano mielasis kalnais atšokuoja

   arba Sof 3, 14–17: Viešpats, Izraelio karalius, tavo viduje

Ps 33, 2–3. 11–12. 20–21. P.: Džiūgaukit, Viešpačiui teikdami šlovę, teisieji; giedokite giesmę jam naują.

† Lk 1, 39–45: Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?!

Valandų liturgija dienos

Psalmyno IV savaitė

Galima paminėti

Popiežiaus intencijos šį mėnesį

Bendroji – kad savanorių ir humanitarinės organizacijos rastų žmonių, trokštančių dirbti bendram labui, ir nepaliaujamai ieškotų naujų tarptautinio bendradarbiavimo kelių.

Šventė/šventasis

Šv. Petras Kanizijus (1521–1597)

Šv. Petras Kanizijus (1521–1597), Jėzaus Draugijos kunigas, Bažnyčios mokytojas, studijavo teologiją Kiolne, itin domėjosi apologetika (kad galėtų argumentuotai diskutuoti su protestantais). 1543 m., jau garsus teologas, tapo jėzuitu. Dalyvavo Bažnyčios Tridento Susirinkime. Itin populiarūs buvo jo katekizmai: „Mažasis“ – per 150 metų buvo net 400 jo leidimų. Labai populiarus buvo ir „Didysis“ katekizmas „Katalikiškojo mokymo visuma“. Daugelį metų uoliai darbavosi Vokietijoje, pamokslais bei raštais gindamas ir stiprindamas katalikų tikėjimą. Mirė Freiburge, Šveicarijoje.

Adventas       

Adventas turi dvejopą pobūdį: pasirengimą Kalėdų iškilmėms, kada pagarbiai minimas Dievo Sūnaus pirmasis atėjimas pas žmones, ir kartu prisiminimą, jog reikia laukti Kristaus antrojo atėjimo pasaulio pabaigoje. Dėl šių dviejų priežasčių adventas yra maldingo ir džiugaus laukimo metas. Jis prasideda I Vakarine to sekmadienio, kuris esti lapkričio 30 dieną arba jai artimiausias, ir baigiasi prieš Kristaus Gimimo I Vakarinę“ (AC, 39–42).

Antroji advento dalis – aštuonios dienos prieš Kalėdas (gruodžio 17–24 d.) – skirtos labiau pasirengti Kristaus Gimimo iškilmei.