2020
KOVAS
sekmadienis
15

Popiežiaus intencijos šį mėnesį

Bendroji – meldžiamės, kad Bažnyčia Kinijoje būtų ištikima Evangelijai ir augtų vienybėje

Gavėnia       

„Gavėnia skirta pasirengti Velykoms. Todėl gavėnios liturgija tiek Krikštui palaipsniui besiruošiančius katechumenus, tiek Krikštą prisimenančius bei atgailaujančius tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai švęsti. Gavėnia trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės Vakarienės Mišių pradžios“ (AC, 27–28).

A Gavėnia         
III gavėnios savaitė
Liturginis šventimo pavadinimas

III Gavėnios sekmadienis

Gavėnios sekmadienis [S/2]

Skaitiniai *ABC (123)

Iš 17, 3–7: Duok mums vandens atsigerti

Ps 95, 1–2. 6–7. 8–9. P.: O kad išgirstumėt šiandien, ką Viešpats byloja: „Nebūkite kietaširdžiai.“

Rom 5, 1–2. 5–8: Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse Šventosios Dvasios, kuri mums duota

† Jn 4, 5–42: Versmė vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą

Valandų liturgija

Psalmyno III savaitė

Popiežiaus intencijos šį mėnesį

Bendroji – meldžiamės, kad Bažnyčia Kinijoje būtų ištikima Evangelijai ir augtų vienybėje

Gavėnia       

„Gavėnia skirta pasirengti Velykoms. Todėl gavėnios liturgija tiek Krikštui palaipsniui besiruošiančius katechumenus, tiek Krikštą prisimenančius bei atgailaujančius tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai švęsti. Gavėnia trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės Vakarienės Mišių pradžios“ (AC, 27–28).