2018
LAPKRITIS
sekmadienis
18

Popiežiaus intencijos šį mėnesį

Bendroji – Meldžiamės, kad širdies kalba ir dialogas visuomet nustelbtų ginklų kalbą.

Šventė/šventasis

Šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus bazilikų pašventinimas

Pirmoji jų, pastatyta imperatoriaus Konstantino ant Vatikano kalvos virš šv. Petro kapo ir dėl senatvės sunykusi, buvo atstatyta daug didesnė ir šią dieną konsekruota. Antroji prie Ostijos kelio, gaisro sunaikinta ir visiškai atstatyta, buvo pašventinta gruodžio dešimtą dieną. Jų abiejų bendras minėjimas ženklina apaštalų broliškumą ir Bažnyčios vienybę.

Paskirta maldavimams

Meldžiame vyskupui Vincentui Borisevičiui († 1946-11-18), kankiniui, Bažnyčios pripažinimo palaimintuoju.

Vyskupas
VINCENTAS BORISEVIČIUS
Dievo tarnas, kankinys

1887 * 1910 * 1940 * 1946

Ganytojas, labdarys, vargstančiųjų ir skurstančiųjų globėjas

Gimė 1887 m. lapkričio 23 d. Šunskų parapijoje, Vilkaviškio vyskupijoje. Studijavo Seinuose ir Fribūre, ten 1910 m. gegužės 29 d. įšventintas kunigu. Dėstė Seinų vyskupijos kunigų seminarijoje Gižuose. 1927–1940 m. Telšių kunigų seminarijos rektorius. 1940 m. vasario 3 d. nominuotas vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupu pagalbininku, kovo 10 d. konsekruotas Telšių vyskupijos Katedroje. 1944 m. sausio 21 d. paskirtas Telšių vyskupu ordinaru, pareigas pradėjo eiti kovo 4 d.

Sovietinės valdžios suimtas 1945 m. gruodžio 18 d. Kalintas iki gruodžio 24 d. 1946 m. vasario 5 d. vėl suimtas, kalintas Vilniaus saugumo kalėjime. 1946 m. rugpjūčio 28 d. nuteistas mirties bausme (sušaudant). Nuosprendis įvykdytas 1946 m. lapkričio 18 d. Palaikai buvo užkasti bendrame sušaudytų kalinių kape Tuskulėnų dvaro parke Vilniuje. 1999 m. rugsėjo 27 d. perlaidotas Telšių Katedros kriptoja. Beatifikacijos byla Telšių vyskupijoje pradėta 1991 m.

Vyskupas V. Borisevičius – labdarys, vargstančiųjų ir skurstančiųjų globėjas. Buvo pasirengęs visada padėti tiems, kuriems reikėjo pagalbos – nežiūrint jų tikėjimo, tautybės ar ideologijos. Meilė Dievui ir artimui jam buvo svarbiausia – pagelbėjo nacių kalinamiems sovietinės armijos belaisviams ir vokiečių nacių kariuomenėje tarnaujantiems sužeistiems kariams. Daug prisidėjo prie žydų gelbėjimo ir Telšių geto. Pokary šelpė Lietuvos partizanus. Jis – tikras maldos vyras, ištikimybės aukštiesiems idealams ir artimo meilės darbų darymo pavyzdys.

Šaltiniai internete

Telšių vyskupijos svetainėje »»

Pasaulinė vargstančiųjų diena

„Kviečiu visą Bažnyčią, visus geros valios vyrus ir moteris, tą ypatingą dieną pažvelgti į visus tiesiančius savo rankas, prašančius pagalbos ir besišaukiančius mūsų solidarumo. Tai mūsų broliai ir seserys, sukurti ir mylimi vienintelio dangiškojo Tėvo. Ši Diena turi skatinti tikinčiuosius atmetimo ir švaistymo kultūrai priešpriešinti susitikimo kultūrą.“ Popiežiaus Pranciškaus žinia pirmosios Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga, 6 (2017-06-13)

Pasaulinę vargstančiųjų dieną popiežius Pranciškus įkūrė 2016 metais, užbaigdamas Gailestingumo jubiliejų (pirmą kartą ji minima 2017 m. lapkričio 19 d.). Pasaulinė vargstančiųjų diena skirta atminti visus, kurie kenčia materialinį skurdą, neteisybę ir yra skriaudžiami. Ji švęstina kasmet savaitę prieš Liturginius metus užbaigiantį Kristaus, Visatos Valdovo sekmadienį.

Eilinis laikas

Šalia savo specifinį pobūdį turinčių laikų metuose yra dar 33 ar 34 savaitės, kai Kristaus paslaptis švenčiama ne kuriuo nors išskirtiniu požiūriu, o tiesiog visa kartu, ypač sekmadieniais. Šis periodas vadinasi eilinis laikas. Eilinis laikas prasideda pirmadienį po sekmadienio, buvusio po sausio 6 dienos, ir baigiasi antradienį prieš Pelenų dieną; vėl prasideda pirmadienį po Sekminių ir baigiasi prieš I advento sekmadienio I Vakarinę (AC, 43–44).

B Eilinis laikas E2
XXXIII eilinė savaitė
Liturginis šventimo pavadinimas

XXXIII eilinis sekmadienis

Eilinis sekmadienis (F/6)

Meldžiame vyskupui Vincentui Borisevičiui († 1946-11-18), kankiniui, Bažnyčios pripažinimo palaimintuoju.
Pasaulinė vargstančiųjų diena

Skaitiniai *ABC (532)

Dan 12, 1–3: Tavoji tauta tuo laiku bus išgelbėta

Ps 16, 5. 8. 9–10. 11. P.: Apsaugok mane, o Dieve, pas tave užuovėjos ieškau.

Žyd 10, 11–14. 18: Vienintele atnaša jis amžiams padarė tobulus šventinamuosius

† Mk 13, 24–32: Surinks jo išrinktuosius iš visų keturių šalių

Valandų liturgija

Psalmyno I savaitė

Praleidžiama

Popiežiaus intencijos šį mėnesį

Bendroji – Meldžiamės, kad širdies kalba ir dialogas visuomet nustelbtų ginklų kalbą.

Šventė/šventasis

Šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus bazilikų pašventinimas

Pirmoji jų, pastatyta imperatoriaus Konstantino ant Vatikano kalvos virš šv. Petro kapo ir dėl senatvės sunykusi, buvo atstatyta daug didesnė ir šią dieną konsekruota. Antroji prie Ostijos kelio, gaisro sunaikinta ir visiškai atstatyta, buvo pašventinta gruodžio dešimtą dieną. Jų abiejų bendras minėjimas ženklina apaštalų broliškumą ir Bažnyčios vienybę.

Paskirta maldavimams

Meldžiame vyskupui Vincentui Borisevičiui († 1946-11-18), kankiniui, Bažnyčios pripažinimo palaimintuoju.

Vyskupas
VINCENTAS BORISEVIČIUS
Dievo tarnas, kankinys

1887 * 1910 * 1940 * 1946

Ganytojas, labdarys, vargstančiųjų ir skurstančiųjų globėjas

Gimė 1887 m. lapkričio 23 d. Šunskų parapijoje, Vilkaviškio vyskupijoje. Studijavo Seinuose ir Fribūre, ten 1910 m. gegužės 29 d. įšventintas kunigu. Dėstė Seinų vyskupijos kunigų seminarijoje Gižuose. 1927–1940 m. Telšių kunigų seminarijos rektorius. 1940 m. vasario 3 d. nominuotas vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupu pagalbininku, kovo 10 d. konsekruotas Telšių vyskupijos Katedroje. 1944 m. sausio 21 d. paskirtas Telšių vyskupu ordinaru, pareigas pradėjo eiti kovo 4 d.

Sovietinės valdžios suimtas 1945 m. gruodžio 18 d. Kalintas iki gruodžio 24 d. 1946 m. vasario 5 d. vėl suimtas, kalintas Vilniaus saugumo kalėjime. 1946 m. rugpjūčio 28 d. nuteistas mirties bausme (sušaudant). Nuosprendis įvykdytas 1946 m. lapkričio 18 d. Palaikai buvo užkasti bendrame sušaudytų kalinių kape Tuskulėnų dvaro parke Vilniuje. 1999 m. rugsėjo 27 d. perlaidotas Telšių Katedros kriptoja. Beatifikacijos byla Telšių vyskupijoje pradėta 1991 m.

Vyskupas V. Borisevičius – labdarys, vargstančiųjų ir skurstančiųjų globėjas. Buvo pasirengęs visada padėti tiems, kuriems reikėjo pagalbos – nežiūrint jų tikėjimo, tautybės ar ideologijos. Meilė Dievui ir artimui jam buvo svarbiausia – pagelbėjo nacių kalinamiems sovietinės armijos belaisviams ir vokiečių nacių kariuomenėje tarnaujantiems sužeistiems kariams. Daug prisidėjo prie žydų gelbėjimo ir Telšių geto. Pokary šelpė Lietuvos partizanus. Jis – tikras maldos vyras, ištikimybės aukštiesiems idealams ir artimo meilės darbų darymo pavyzdys.

Šaltiniai internete

Telšių vyskupijos svetainėje »»

Pasaulinė vargstančiųjų diena

„Kviečiu visą Bažnyčią, visus geros valios vyrus ir moteris, tą ypatingą dieną pažvelgti į visus tiesiančius savo rankas, prašančius pagalbos ir besišaukiančius mūsų solidarumo. Tai mūsų broliai ir seserys, sukurti ir mylimi vienintelio dangiškojo Tėvo. Ši Diena turi skatinti tikinčiuosius atmetimo ir švaistymo kultūrai priešpriešinti susitikimo kultūrą.“ Popiežiaus Pranciškaus žinia pirmosios Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga, 6 (2017-06-13)

Pasaulinę vargstančiųjų dieną popiežius Pranciškus įkūrė 2016 metais, užbaigdamas Gailestingumo jubiliejų (pirmą kartą ji minima 2017 m. lapkričio 19 d.). Pasaulinė vargstančiųjų diena skirta atminti visus, kurie kenčia materialinį skurdą, neteisybę ir yra skriaudžiami. Ji švęstina kasmet savaitę prieš Liturginius metus užbaigiantį Kristaus, Visatos Valdovo sekmadienį.

Eilinis laikas

Šalia savo specifinį pobūdį turinčių laikų metuose yra dar 33 ar 34 savaitės, kai Kristaus paslaptis švenčiama ne kuriuo nors išskirtiniu požiūriu, o tiesiog visa kartu, ypač sekmadieniais. Šis periodas vadinasi eilinis laikas. Eilinis laikas prasideda pirmadienį po sekmadienio, buvusio po sausio 6 dienos, ir baigiasi antradienį prieš Pelenų dieną; vėl prasideda pirmadienį po Sekminių ir baigiasi prieš I advento sekmadienio I Vakarinę (AC, 43–44).