2017
BALANDIS
sekmadienis
9

Popiežiaus intencijos šį mėnesį

Bendroji – Už jaunus žmones, kad jie mokėtų dosniai atsiliepti į savo pašaukimą ir rimtai apsvarstytų galimybę pasišvęsti Viešpačiui kunigystėje arba pašvęstajame gyvenime.

Šventė/šventasis

VIEŠPATIES KANČIOS (Verbų) sekmadienio iškilmė

Švenčiame Kristaus mesijinį įžengimą į Jeruzalę ir pradedame švęsti Didžiąją savaitę.

Paskirta maldavimams

Pasaulinė jaunimo diena

1984 m. daugiau kaip 300 tūkst. jaunų žmonių iš viso pasaulio atsiliepė į popiežiaus Jono Pauliaus II kvietimą atvykti kartu švęsti Išganymo metų Verbų sekmadienio Šv. Petro aikštėje, Romoje. Tada popiežius įteikė pasaulio jaunimui simbolį – didžiulį medinį, dabar žinomą kaip Pasaulio jaunimo dienų, kryžių bei nusprendė rengti tokius susitikimus ir ateityje.

1985 m. Verbų sekmadienį, į Romą, atsipiepdami į kvietimą, atvyko apie 250 tūkst.. Prieš pat renginį, Jonas Paulius II paskelbė laišką jaunimui, kurio pagrindinė tema buvo atsakomybė už ateitį, gimstančią su kiekviena karta.

Po savaitės savo velykiniame kreipimesi „Urbi et orbi“ Jonas Paulius II paskelbė: „Praėjusį sekmadienį aš susitikau su šimtais tūkstančių jaunuolių; jų entuziazmas paliko stiprų įspūdį mano sieloje. Kad šie nuostabūs išgyvenimai neišblėstų ir būtų kasmet rengiamos jaunimo dienos Verbų sekmadienį, aš dar kartą patvirtinu savo sprendimą“.

Oficialiai pirmosios Pasaulio jaunimo dienos (PJD) buvo švenčiamos Romoje 1986 m. Verbų sekmadienį. Nuo 1987 m. jos imtos rengti kas dvejus metus vis kitoje šalyje, o tarpiniais metais – minimos visose vyskupijose.

Temą Pasaulio jaunimo dienoms išrenka pats popiežius ir ja remdamasis paskelbia savo sveikinimą Verbų sekmadienio išvakarėse.

Gavėnia       

„Gavėnia skirta pasirengti Velykoms. Todėl gavėnios liturgija tiek Krikštui palaipsniui besiruošiančius katechumenus, tiek Krikštą prisimenančius bei atgailaujančius tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai švęsti. Gavėnia trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės Vakarienės Mišių pradžios“ (AC, 27–28).

Šeštuoju gavėnios sekmadieniu, kuris vadinamas Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadieniu, prasideda Didžioji savaitė. Jos metu ypač prisimename ir pagerbiame Kristaus Kančią, pradedant jo mesijiniu įžengimu į Jeruzalę. Didžiojo ketvirtadienio rytą vyskupas, su savo kunigais koncelebruodamas Mišias, šventina aliejus ir gamina krizmą.

A Gavėnia         
Didžioji savaitė
Liturginis šventimo pavadinimas

Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienis

Iškilmė [S/2]

Pasaulinė jaunimo diena

Skaitiniai *ABC (141)

Procesijai: Mt 21, 1–11: Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu!

Iz 50, 4–7: Nenugręžiau veido nuo tų, kurie mane plūdo: aš žinau, jog nebūsiu sugėdintas

Ps 22, 8–9. 17–18a. 19–20. 23–24. P.: Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?

Fil 2, 6–11: Jis nusižemino, todėl Dievas jį išaukštino

† Mt 26, 14 – 27, 66: Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančia

Valandų liturgija

Psalmyno II savaitė

Popiežiaus intencijos šį mėnesį

Bendroji – Už jaunus žmones, kad jie mokėtų dosniai atsiliepti į savo pašaukimą ir rimtai apsvarstytų galimybę pasišvęsti Viešpačiui kunigystėje arba pašvęstajame gyvenime.

Šventė/šventasis

VIEŠPATIES KANČIOS (Verbų) sekmadienio iškilmė

Švenčiame Kristaus mesijinį įžengimą į Jeruzalę ir pradedame švęsti Didžiąją savaitę.

Paskirta maldavimams

Pasaulinė jaunimo diena

1984 m. daugiau kaip 300 tūkst. jaunų žmonių iš viso pasaulio atsiliepė į popiežiaus Jono Pauliaus II kvietimą atvykti kartu švęsti Išganymo metų Verbų sekmadienio Šv. Petro aikštėje, Romoje. Tada popiežius įteikė pasaulio jaunimui simbolį – didžiulį medinį, dabar žinomą kaip Pasaulio jaunimo dienų, kryžių bei nusprendė rengti tokius susitikimus ir ateityje.

1985 m. Verbų sekmadienį, į Romą, atsipiepdami į kvietimą, atvyko apie 250 tūkst.. Prieš pat renginį, Jonas Paulius II paskelbė laišką jaunimui, kurio pagrindinė tema buvo atsakomybė už ateitį, gimstančią su kiekviena karta.

Po savaitės savo velykiniame kreipimesi „Urbi et orbi“ Jonas Paulius II paskelbė: „Praėjusį sekmadienį aš susitikau su šimtais tūkstančių jaunuolių; jų entuziazmas paliko stiprų įspūdį mano sieloje. Kad šie nuostabūs išgyvenimai neišblėstų ir būtų kasmet rengiamos jaunimo dienos Verbų sekmadienį, aš dar kartą patvirtinu savo sprendimą“.

Oficialiai pirmosios Pasaulio jaunimo dienos (PJD) buvo švenčiamos Romoje 1986 m. Verbų sekmadienį. Nuo 1987 m. jos imtos rengti kas dvejus metus vis kitoje šalyje, o tarpiniais metais – minimos visose vyskupijose.

Temą Pasaulio jaunimo dienoms išrenka pats popiežius ir ja remdamasis paskelbia savo sveikinimą Verbų sekmadienio išvakarėse.

Gavėnia       

„Gavėnia skirta pasirengti Velykoms. Todėl gavėnios liturgija tiek Krikštui palaipsniui besiruošiančius katechumenus, tiek Krikštą prisimenančius bei atgailaujančius tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai švęsti. Gavėnia trunka nuo Pelenų trečiadienio iki Paskutinės Vakarienės Mišių pradžios“ (AC, 27–28).

Šeštuoju gavėnios sekmadieniu, kuris vadinamas Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadieniu, prasideda Didžioji savaitė. Jos metu ypač prisimename ir pagerbiame Kristaus Kančią, pradedant jo mesijiniu įžengimu į Jeruzalę. Didžiojo ketvirtadienio rytą vyskupas, su savo kunigais koncelebruodamas Mišias, šventina aliejus ir gamina krizmą.