2020
2021
LITURGINIAI
METAI

SVARBIAUSIOS IR KILNOJAMOSIOS ŠVENTĖS

BAdventas

Liturginis šventimo pavadinimas I advento sekmadienis

Advento sekmadienis [S/2]

Liturginis šventimo pavadinimas Švč. Mergelės Marijos Nekaltasis Prasidėjimas

Iškilmė (S/3)

BKalėdų laikas

Liturginis šventimo pavadinimas Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimas (Kalėdos)

Iškilmė (S/2)

Liturginis šventimo pavadinimas Šventoji Šeima: Jėzus, Marija ir Juozapas

Šventė (F/5)

Liturginis šventimo pavadinimas Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja

Iškilmė (S/3)

Liturginis šventimo pavadinimas Kristaus Apsireiškimas (Trys Karaliai)

Iškilmė (S/2)

Liturginis šventimo pavadinimas Kristaus Krikštas

Šventė (F/5)

BGavėnia

Liturginis šventimo pavadinimas Pelenų trečiadienis (Pelenė)

Tolygi iškilmei [S/2]

Liturginis šventimo pavadinimas Šv. Kazimieras, Lietuvos globėjas

Iškilmė (S/4a)

Liturginis šventimo pavadinimas Šv. Juozapas, Švč. Mergelės Marijos Sužadėtinis

Iškilmė (S/3)

Liturginis šventimo pavadinimas Viešpaties Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai

Iškilmė (S/3)

Liturginis šventimo pavadinimas Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienis

Iškilmė [S/2]

BVelykų laikas

Liturginis šventimo pavadinimas Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimas (Velykos)

Iškilmė (S/1)

Liturginis šventimo pavadinimas Kristaus Žengimas į dangų (Šeštinės)

Iškilmė (S/2)

Liturginis šventimo pavadinimas Šventosios Dvasios Atsiuntimas (Sekminės)

Iškilmė (S/2)

BEilinis laikasE1

Liturginis šventimo pavadinimas Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Aukščiausiasis ir Amžinasis Kunigas

Šventė (F/8f)

Liturginis šventimo pavadinimas Švenčiausioji Trejybė

Iškilmė (S/3)

Liturginis šventimo pavadinimas Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės)

Iškilmė (S/3)

Liturginis šventimo pavadinimas Švč. Jėzaus Širdis

Iškilmė (S/3)

Liturginis šventimo pavadinimas Šv. Jono Krikštytojo Gimimas

Iškilmė (S/3)

Liturginis šventimo pavadinimas Šv. Petras ir Paulius, apaštalai

Iškilmė (S/3)

Liturginis šventimo pavadinimas Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė)

Iškilmė (S/3)

Liturginis šventimo pavadinimas Švč. Mergelės Marijos Gimimas (Šilinė)

Iškilmė (S/4c)

Liturginis šventimo pavadinimas Visi šventieji

Iškilmė (S/3)

Liturginis šventimo pavadinimas Mirusiųjų minėjimo diena (Vėlinės)

Tolygi iškilmei [S/3]

Liturginis šventimo pavadinimas Švč. Mergelė Marija, Gailestingumo Motina

Iškilmė (S/4b)

Liturginis šventimo pavadinimas Kristus, Visatos Valdovas (Kristus Karalius)

Iškilmė (S/3)

 

Metų tema

2021-ieji
ŠVENTOJO JUOZAPO METAI

2020-12-08 – 2021-12-08

2020 m. gruodžio 8-ąją apaštališkuoju laišku „Patris corde“ („Tėvo širdimi“) popiežius Pranciškus pakvietė visą Bažnyčią švęsti Šv. Juozapo metus – prieš 150 metų šv. Juozapui buvo suteiktas Bažnyčios globėjo titulas (popiežiaus Pijaus IX bulė „Quemadmodum Deus“, 1870-12-08). Savo laiške popiežius Pranciškus paragino visus tikinčiuosius sekti šv. Juozapo – teisingo vyro, rūpestingo tėvo, švelnaus, klusnaus, kūrybingo ir darbštaus žmogaus pavyzdžiu, artimo meilės darbais padėti žmonėms, prislėgtiems sunkumų, kurie kamuoja šiuolaikinį pasaulį, melsti jiems ir sau patiems šv. Juozapo užtarimo.

Kad tikintiesiems būtų lengviau pasiekti dvasinius tikslus, dėl kurių buvo paskelbti Šv. Juozapo metai, popiežius Pranciškus suteikė galimybę gauti visuotinius atlaidus. Tą pačią dieną, gruodžio 8-ąją, kartu su popiežiaus apaštališkuoju laišku „Patris corde“, buvo paskelbtas ir Apaštališkosios penitenciarijos dekretas, nurodantis šv. Juozapo metų visuotinių atlaidų sąlygas.

Šv. Juozapo metais visuotinius atlaidus bus galima gauti kovo 19-ąją ir gegužės 1-ąją, tai yra Šv. Juozapo – Šventosios šeimos ir Visuotinės Bažnyčios globėjo ir šv. Juozapo darbininko švenčių dienomis, o taip pat kitomis dienomis šeimoje kalbant rožinio maldą, dalyvaujant rekolekcijose arba medituojant „Tėve mūsų“ maldą, darant artimo darbus, meldžiant šv. Juozapo užtarimo persekiojamiems žmonėms ir dirbantiesiems.

Išsamiai apie Šv. Juozapo metų Visuotinių atlaidų sąlygas (arba vaticannews.va) >>

* * *

Atsiliepdami į Šventojo Tėvo iniciatyvą, Lietuvos vyskupai kviečia prisiminti šį ištikimą mūsų globėją ir pandemijos metu vieningai kasdien 20 val. melsti jo užtarimo malda: „Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami“ skambant bažnyčių varpams (LVK kreipimasis, 2020-12-15).

2021 m. kovo 15 d. buvo paskelbtos Šventojo Juozapo metų sielovadinės gairės.

* * *

Lietuviški Šv. Juozapo metų puslapiai: katalikai.lt/svjuozapometai