2023
LAPKRITIS
ketvirtadienis
2

Popiežiaus intencijos šį mėnesį

Bendroji – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę.

Šventė/šventasis

Mirusiųjų paminėjimo diena

Šventoji Motina Bažnyčia jau pagerbusi visus savo vaikus danguje tinkamomis pamaldomis, stengiasi užtarti pas Dievą visas sielas, kurios su tikėjimo ženklu pirma mūsų išėjo ir miega prisikėlimo viltyje, taip pat ir visus iškeliavusius nuo pasaulio pradžios, kurių tikėjimą žino tik vienas Viešpats, kad jie, nuo nuodėmės poveikio nuvalyti ir įžengę į dangaus piliečių draugiją, galėtų džiaugtis amžina palaima.

Skaitiniai pasirenkami iš atskiros „G" knygos, galimų pasirinkimų labai daug.

Eilinis laikas

Šalia savo specifinį pobūdį turinčių laikų metuose yra dar 33 ar 34 savaitės, kai Kristaus paslaptis švenčiama ne kuriuo nors išskirtiniu požiūriu, o tiesiog visa kartu, ypač sekmadieniais. Šis periodas vadinasi eilinis laikas. Eilinis laikas prasideda pirmadienį po sekmadienio, buvusio po sausio 6 dienos, ir baigiasi antradienį prieš Pelenų dieną; vėl prasideda pirmadienį po Sekminių ir baigiasi prieš I advento sekmadienio I Vakarinę (AC, 43–44).

A Eilinis laikas E1
XXX eilinė savaitė

Skaitiniai G (daug ir kitų pasirinkimų)

Išm 4, 7–15: Sulaukti senatvės – tai kilniai gyventi

   arba 2 Mak 12, 43–46: Jis pasielgė labai gerai ir kilniai, kadangi galvojo apie prisikėlimą

Ps 23, 1–3. 4. 5. 6. P.: Nė keliaudamas slėniu tamsiausiu, aš nebijosiu, nes tu drauge būsi.

   arba Ps 103, 8. 10. 13–14. 15–16. 17–18. P.: Viešpats išgelbi teisiuosius.

Rom 5, 5–11: Nuteisinti jo krauju, mes būsime jo išgelbėti nuo rūsčios bausmės

   arba Rom 6, 3–9: Pradėkime gyventi atnaujintą gyvenimą

† Mt 25, 1–13: Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!

   arba † Lk 12, 35–40: Ir jūs būkite pasirengę

Valandų liturgija dienos

Popiežiaus intencijos šį mėnesį

Bendroji – už popiežių, kad vykdytų savo misiją Šventosios Dvasios padedamas ir toliau tikėjime lydėtų jam patikėtą kaimenę.

Šventė/šventasis

Mirusiųjų paminėjimo diena

Šventoji Motina Bažnyčia jau pagerbusi visus savo vaikus danguje tinkamomis pamaldomis, stengiasi užtarti pas Dievą visas sielas, kurios su tikėjimo ženklu pirma mūsų išėjo ir miega prisikėlimo viltyje, taip pat ir visus iškeliavusius nuo pasaulio pradžios, kurių tikėjimą žino tik vienas Viešpats, kad jie, nuo nuodėmės poveikio nuvalyti ir įžengę į dangaus piliečių draugiją, galėtų džiaugtis amžina palaima.

Skaitiniai pasirenkami iš atskiros „G" knygos, galimų pasirinkimų labai daug.

Eilinis laikas

Šalia savo specifinį pobūdį turinčių laikų metuose yra dar 33 ar 34 savaitės, kai Kristaus paslaptis švenčiama ne kuriuo nors išskirtiniu požiūriu, o tiesiog visa kartu, ypač sekmadieniais. Šis periodas vadinasi eilinis laikas. Eilinis laikas prasideda pirmadienį po sekmadienio, buvusio po sausio 6 dienos, ir baigiasi antradienį prieš Pelenų dieną; vėl prasideda pirmadienį po Sekminių ir baigiasi prieš I advento sekmadienio I Vakarinę (AC, 43–44).