2017
RUGSĖJIS
sekmadienis
10

Popiežiaus intencijos šį mėnesį

Evangelizacijos – Už mūsų parapijas, kad jos, misionieriškos dvasios įkvėptos, taptų vietomis, kur skleidžiamas tikėjimas ir liudijama artimo meilė.

Eilinis laikas

Šalia savo specifinį pobūdį turinčių laikų metuose yra dar 33 ar 34 savaitės, kai Kristaus paslaptis švenčiama ne kuriuo nors išskirtiniu požiūriu, o tiesiog visa kartu, ypač sekmadieniais. Šis periodas vadinasi eilinis laikas. Eilinis laikas prasideda pirmadienį po sekmadienio, buvusio po sausio 6 dienos, ir baigiasi antradienį prieš Pelenų dieną; vėl prasideda pirmadienį po Sekminių ir baigiasi prieš I advento sekmadienio I Vakarinę (AC, 43–44).

A Eilinis laikas E1
XXIII eilinė savaitė
Liturginis šventimo pavadinimas

XXIII eilinis sekmadienis

Eilinis sekmadienis (F/6)

Skaitiniai *ABC (298)

Ez 33, 7–9: Jei tu neperspėtum nedorėlio, tai aš iš tavęs pareikalaučiau ataskaitos už jo kraują

Ps 95, 1–2. 6–7. 8–9. P.: O, kad išgirstumėt šiandien, ką Viešpats byloja: „Nebūkite kietaširdžiai.“

Rom 13, 8–10: Meilė – įstatymo pilnatvė

† Mt 18, 15–20: Jeigu jis tavęs paklausys, tu būsi laimėjęs savo brolį

Valandų liturgija

Psalmyno III savaitė

Popiežiaus intencijos šį mėnesį

Evangelizacijos – Už mūsų parapijas, kad jos, misionieriškos dvasios įkvėptos, taptų vietomis, kur skleidžiamas tikėjimas ir liudijama artimo meilė.

Eilinis laikas

Šalia savo specifinį pobūdį turinčių laikų metuose yra dar 33 ar 34 savaitės, kai Kristaus paslaptis švenčiama ne kuriuo nors išskirtiniu požiūriu, o tiesiog visa kartu, ypač sekmadieniais. Šis periodas vadinasi eilinis laikas. Eilinis laikas prasideda pirmadienį po sekmadienio, buvusio po sausio 6 dienos, ir baigiasi antradienį prieš Pelenų dieną; vėl prasideda pirmadienį po Sekminių ir baigiasi prieš I advento sekmadienio I Vakarinę (AC, 43–44).