2024
GRUODIS
šeštadienis
28

Popiežiaus intencijos šį mėnesį

Šventė/šventasis

 Šv. Nekaltieji Vaikeliai, kankiniai

Šv. Nekaltųjų Vaikelių, kankinių, šventė

Ketvirtoji Kalėdų diena. Ši šventė skirta pagerbti ne tik Erodo nužudytiems Betliejaus vaikams, bet ir visiems krikščionims, mirusiems kūdikystėje. Vaikeliai, kuriuos nedorėlis karalius Erodas nužudė Judo Betliejuje, norėdamas nužudyti ir Kūdikį Jėzų, kurį pagarbino išminčiai, jau nuo pirmųjų Bažnyčios amžių – garbingi kankiniai. Visų, kurie išlies savo kraują už Dievą ir Avinėlį, pirmienos.

Kalėdų laikas

Po kasmetinio Velykų paslapties šventimo Bažnyčia neturi nieko svarbesnio už Kristaus Gimimo ir pirmųjų apsireiškimų pagarbų minėjimą Kalėdų laiku. (AC, 32)

Jis prasideda Kristaus Gimimo (Kalėdų) iškilme gruodžio 25 d. ir baigiasi Kristaus Krikšto švente sekmadienį po sausio 6 d.

Pirmosios aštuonios Kalėdų laiko dienos sudaro Kristaus Gimimo aštuondienį (Kalėdų oktavą): prasideda Kalėdų iškilme ir baigiasi sausio 1 d. Švč. Dievo Gimdytojos Marijos iškilme.

C Kalėdų laikas  
Kalėdų aštuondienis

Skaitiniai Š (255)

1 Jn 1, 5 – 2, 2: Jėzaus Kristaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių

Ps 124, 2–3. 4–5. 7b–8. P.: Esam ištrūkę tarsi paukštelis iš paukštininko žabangų.

† Mt 2, 13–18: Erodas išžudė visus berniukus Betliejuje

Valandų liturgija šventės

[Psalmės iš I savaitės sekmadienio]

Popiežiaus intencijos šį mėnesį

Šventė/šventasis

 Šv. Nekaltieji Vaikeliai, kankiniai

Šv. Nekaltųjų Vaikelių, kankinių, šventė

Ketvirtoji Kalėdų diena. Ši šventė skirta pagerbti ne tik Erodo nužudytiems Betliejaus vaikams, bet ir visiems krikščionims, mirusiems kūdikystėje. Vaikeliai, kuriuos nedorėlis karalius Erodas nužudė Judo Betliejuje, norėdamas nužudyti ir Kūdikį Jėzų, kurį pagarbino išminčiai, jau nuo pirmųjų Bažnyčios amžių – garbingi kankiniai. Visų, kurie išlies savo kraują už Dievą ir Avinėlį, pirmienos.

Kalėdų laikas

Po kasmetinio Velykų paslapties šventimo Bažnyčia neturi nieko svarbesnio už Kristaus Gimimo ir pirmųjų apsireiškimų pagarbų minėjimą Kalėdų laiku. (AC, 32)

Jis prasideda Kristaus Gimimo (Kalėdų) iškilme gruodžio 25 d. ir baigiasi Kristaus Krikšto švente sekmadienį po sausio 6 d.

Pirmosios aštuonios Kalėdų laiko dienos sudaro Kristaus Gimimo aštuondienį (Kalėdų oktavą): prasideda Kalėdų iškilme ir baigiasi sausio 1 d. Švč. Dievo Gimdytojos Marijos iškilme.