2020
SAUSIS
sekmadienis
5

Popiežiaus intencijos šį mėnesį

Evangelizacinė – meldžiamės, kad krikščionys ir tie, kurie išpažįsta kitas religijas, bei visi geros valios žmonės stiprintų pasaulyje taiką ir teisingumą.

Kalėdų laikas

Po kasmetinio Velykų paslapties šventimo Bažnyčia neturi nieko svarbesnio už Kristaus Gimimo ir pirmųjų apsireiškimų pagarbų minėjimą Kalėdų laiku. (AC, 32)

Jis prasideda Kristaus Gimimo (Kalėdų) iškilme gruodžio 25 d. ir baigiasi Kristaus Krikšto švente sekmadienį po sausio 6 d.

A Kalėdų laikas  
Iki Viešpaties Apsireiškimo
Liturginis šventimo pavadinimas

II sekmadienis po Kalėdų

Kalėdų laiko sekmadienis (F/6)

Pirmasis mėnesio sekmadienis

Skaitiniai *ABC (104)

Sir 24, 1–2. 8–12: Dievo išmintis apsigyveno išrinktojoje tautoje

Ps 147, 12–13. 14–15. 19–20. P.: Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Arba: Aleliuja.

Ef 1, 3–6. 15–18: Jis iš anksto paskyrė mus per Jėzų tapti jam įsūniais

† Jn 1, 1–18: Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų

Valandų liturgija dienos

Psalmyno II savaitė

Popiežiaus intencijos šį mėnesį

Evangelizacinė – meldžiamės, kad krikščionys ir tie, kurie išpažįsta kitas religijas, bei visi geros valios žmonės stiprintų pasaulyje taiką ir teisingumą.

Kalėdų laikas

Po kasmetinio Velykų paslapties šventimo Bažnyčia neturi nieko svarbesnio už Kristaus Gimimo ir pirmųjų apsireiškimų pagarbų minėjimą Kalėdų laiku. (AC, 32)

Jis prasideda Kristaus Gimimo (Kalėdų) iškilme gruodžio 25 d. ir baigiasi Kristaus Krikšto švente sekmadienį po sausio 6 d.