Apie LK.KATALIKAI.LT svetainę

APIE SVETAINĘ ::

Projekto eiga

2018 METAI

Atlikti liturginio kalendoriaus pakeitimai:

VIEŠPATIES APSIREIŠKIMO IŠKILMĖ sugrąžinta į sausio 6 d. (nuo 2019 metų) ir pakeista su tuo susijusių kitų kalėdinio laiko dienų tvarka.

Įtrauktas naujas Visuotinės Bažnyčios privalomas – Švč. M. Marija, Bažnyčios Motina (pirmadienį po Sekminių) ir su tuo susiję skaitiniai..

Įtrauktas naujas laisvas minėjimas (LT) – birželio 14 d. Pal. Teofilius Matulionis, vyskupas, kankinys ir su tuo susiję skaitiniai.