III Advento savaitė (KV)
Antradienis

Pirmasis skaitinys (Sof 3, 1–2. 9–13)

    Štai ką sako Viešpats:
    „Vargas maištautojui, tam susitepėliui, vargas smurtaujančiam miestui! Jis balso neklauso, drausmės nesilaiko; nepasitiki Viešpačiu, nesikreipia į savąjį Dievą.
    Aš lūpas tautų švarias padarysiu, kad visos jos šauktųsi Viešpaties vardo ir jam tarnautų petys į petį. Tada iš anapus Kušo upių neš man dovanas mano gerbėjai.
    Tą dieną nebereiks tau gėdytis dėl visų nedorybių, kuriomis man esi nusižengęs. Tuomet iš tavęs aš pašalinsiu išpuikusius pagyrūnus, ir tu nebesipūsi šventajame mano kalne. Paliksiu tavyje nuolankią ir vargstančią tautą; jos prieglobstis – Viešpaties vardas.
    Izraelio likučiai nebedarys neteisybės, nebekalbės melagystės, ir jų burnoje nebebus apgaulingo liežuvio. Jie pasiganys ir suguls, ir niekas jųjų negąsdins“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 33, 2–3. 6–7. 17–19. 23)

P.  Štai vargšas šaukės, ir Viešpats išgirdo.

Posmelis prieš evangeliją

P.  Aleliuja. – Viešpatie, ateik ir nebedelski:
                      nuimk savo tautai jungą. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 21, 28–32)

    Jėzus kalbėjo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams:
    „Kaip jūs manote? Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jis kreipėsi į pirmąjį, sakydamas: 'Vaike, eik ir padirbėk šiandien vynuogyne'. Šis atsakė: 'Nenoriu', bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais pačiais žodžiais. Šis jam atsakė: 'Einu, viešpatie', bet nenuėjo. Katras iš jų įvykdė tėvo valią?“ Jie atsakė: „Pirmasis“.
    Tuomet Jėzus tarė jiems: „Iš tiesų sakau jums: muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jus pateks į Dievo karalystę. Nes Jonas atėjo pas jus teisybės keliu, bet jūs netikėjote juo. O muitininkai ir ištvirkėlės tikėjo. Bet jūs, nors tai matėte, nė vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo“.