II Advento savaitė (KV)
Penktadienis

Pirmasis skaitinys (Iz 48, 17–19)

    Štai ką sako Viešpats, tavo išgelbėtojas, Izraelio Šventasis:
    „Aš esu Viešpats, tavo Dievas, kuris tave moko, kas tau į gera, ir veda keliu, kuriuo turi eiti. O, kad būtumei klausęs mano įsakymų! Tuomet tavo laimė būtų buvusi kaip upė, ir tavo gerovė – kaip jūros bangos. Tavo palikuonys būtų buvę gausingi kaip smiltys, ir tavo atžalos – kaip smėlio grūdeliai. Nebūtų iš mano akių jūsų vardas išnykęs, nebūtų išdilęs!“

Atliepiamoji psalmė (Ps 1, 1–4. 6)

P.  Kas tavim, Viešpatie, seka, turės gyvenimo šviesą.

Posmelis prieš evangeliją

P.  Aleliuja. – Viešpats ateis, tad skubėkime jo pasitikti.
                      Jisai – taikos kunigaikštis. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 11, 16–19)

    Jėzus kalbėjo minioms:
    „Su kuo galėčiau palyginti šią kartą? Ji panaši į vaikus, kurie sėdi prekyvietėje ir šaukia savo draugams: 'Mes jums grojome, o jūs nešokote. Mes giedojome raudas, o jūs neverkėte...'
    Buvo atėjęs Jonas, nevalgus ir negeriantis, tai jie kalbėjo: 'Jis demono apsėstas'. Atėjo Žmogaus Sūnus, valgantis ir geriantis, tai jie sako: 'Štai rijūnas ir vyno gėrėjas, muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis'. Ir vis dėlto išmintis pasiteisina savo darbais“.