XXVI eilinė savaitė
Trečiadienis


Pirmasis skaitinys (Job 9, 1–12. 14–16)

Atliepiamoji psalmė (Ps 87, 10–15)

P.  Mano malda tave, Viešpatie, tepasiekia.

Posmelis prieš evangeliją (Fil 3, 8–9)

P.  Aleliuja. – Aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis,
                     kad tik laimėčiau Kristų ir būčiau jame. – P. Aleliuja.  

Evangelija (Lk 9, 57–62)

     Jėzui ir jo mokiniams einant keliu, vienas žmogus jam pasakė: „Aš seksiu paskui tave, kur tik tu eitum!“
     Jėzus atsakė: „Lapės turi urvus, padangių sparnuočiai – lizdus, o Žmogaus Sūnus neturi kur galvos priglausti“.
     Kitam žmogui jis pasakė: „Sek paskui mane?“ Tas atsakė: „Viešpatie, leisk man pirmiau pareiti tėvo palaidoti“.
     Jėzus atsiliepė: „Palik mirusiems laidoti savo numirėlius, o tu eik ir skelbk Dievo karalystę?“
     Dar vienas tarė: „Aš seksiu paskui tave, Viešpatie, bet leisk man pirmiau atsisveikinti su namiškiais“.
     Jėzus jam pasakė: „Nė vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei“.