XXV eilinė savaitė
Šeštadienis


Pirmasis skaitinys (Koh 11, 9–12,8)

Atliepiamoji psalmė (Ps 89, 3–6. 12–14. 17)

P.  Tu, Viešpatie, iš kartos į kartą buvai mums globėjas.

Posmelis prieš evangeliją (2 Tim 1, 10b)

P. Aleliuja. – Mūsų Išganytojas Jėzus Kristus sunaikino mirtį
                     ir nušvietė gyvenimą savo Evangelija. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 9, 43b–45)

    Visiems stebintis Jėzaus darbais, jis prabilo į mokinius: „Įsidėmėkite gerai mano žodžius: Žmogaus Sūnus turi būti atiduotas į žmonių rankas“.
    Mokiniai nesuprato šios kalbos; jos reikšmė liko jiems paslėpta, taip kad jie neišmanė jos ir bijojo klausinėti Jėzų apie šitą kalbą.