XXV eilinė savaitė
Trečiadienis


Pirmasis skaitinys (Pat 30, 5–9)

Atliepiamoji psalmė (Ps 118, 29. 72. 89. 101. 104. 163)

P.  Tavasis, Viešpatie, žodis, yra mano žingsniams žibintas.

Į klystkelius patekti neleiski,
suteik man savo įstatymo malonę. – P.

Man tavo paskelbtas Teisynas – didelis turtas,
brangesnis už auksą, sidabrą. – P.

Amžinas tavo, Viešpatie, žodis,
tvirtas kaip dangūs. – P.

Į pikto takus nekeliu kojos,
kaip tavo liepta. – P.

Per tavo įsakymus tapau supratingas,
todėl pakęst negaliu jokio melo. – P.

Melo pakęst negaliu, aš juo bjauriuosi,
tavo Teisynas man mielas. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Mk 1, 15)

P.  Aleliuja. – Prisiartino Dievo karalystė. Atsiverskite ir tikėkite Evangelija! – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 9, 1–6)

    Susikvietęs Dvylika, Jėzus suteikė jiems galios visiems demonams sutramdyti ir ligoms gydyti. Paskui išsiuntė Dievo karalystės skelbti, sveikatos ligoniams teikti.
    Jis pasakė jiems: „Nieko neimkite kelionei: nei lazdos, nei krepšio, nei duonos, nei pinigų. Neturėkite nė dviejų palaidinių. Jei įeisite į kokius nors namus, pasibūkite tenai ir iš ten keliaukite toliau. O kur tik žmonės jūsų nepriimtų, išeidami iš to miesto, nusikratykite nuo kojų dulkes kaip liudijimą prieš juos“.
    Taigi išėję jie traukė per aplinkinius kaimus, visur skelbdami gerąją naujieną bei gydydami sergančiuosius.