XXI eilinė savaitė
Ketvirtadienis


Pirmasis skaitinys (1 Kor 1, 1–9)

    Paulius, Dievo valia pašauktasis Kristaus Jėzaus apaštalas, ir brolis Sostenas. Dievo Bažnyčiai Korinte, pašvęstiesiems Kristuje Jėzuje, pašauktiesiems šventiesiems ir visiems, kurie šaukiasi mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardo kiekvienoje vietoje pas juos ir pas mus. Malonė ir ramybė jums nuo Dievo Tėvo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus!
    Aš nuolat už jus dėkoju Dievui, kad dėl Jėzaus Kristaus Dievas suteikė jums savo malonę. Per jį jūs praturtėjote visu kuo – visokiu Dievo žodžiu ir pažinimu, – ir Kristaus liudijimas tarp jūsų tapo tvirtas. Todėl jums nestinga jokios malonės dovanos, belaukiant, kada apsireikš mūsų Viešpats Jėzus Kristus. Jis ir stiprins jus iki galo, kad išliktumėte nenusikaltę mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus dienai. Ištikimas yra Dievas, kuris jus pašaukė į savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, bendrystę.

Atliepiamoji psalmė (Ps 144, 2–7)

P. Dieve, mano Valdove, aš tavo vardą garbinsiu amžiais.

Noriu kasdien tave šlovint,
tavąjį vardą trokštu garbinti amžiais.
Viešpats be galo didingas ir garbės vertas, –
niekas neperpras jojo didybės! – P.

Tavo nuostabius darbus, tavo galybę
skelbia karta būsimai kartai.
Tavo didybė spindėte spindi,
sklinda garsas stebuklų. – P.

Kokie galingi veikalai tavo!
Norime skelbti tavo didybę.
Nepamirštamas tavo visagalis gerumas,
tavo teisumas džiugina širdį. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Mt 24, 42a. 44)

P. Aleliuja. – Budėkite ir būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 24, 42–51)

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
    „Budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats. Supraskite ir tai: jeigu šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti į namus. Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite.
    Kas yra ištikimas bei protingas tarnas, kurį šeimininkas paskyrė savo metu maitinti šeimynos? Laimingas toksai tarnas, kurį sugrįžęs šeimininkas ras gerai besidarbuojantį. Iš tiesų sakau jums: jį paskirs valdyti visų savo turtų.
O jei anas tarnas bus blogas ir tars pats sau: 'Mano šeimininkas neskuba grįžti', ir pradės mušti savo draugus, valgyti, ūžti su girtuokliais, – to tarno šeimininkas sugrįš vieną gražią dieną, kai jis nelaukia, ir tokią valandą, kurią jis nesitiki, jis žiauriai nubaus jį ir paskirs jam dalį su veidmainiais. Ten bus verksmas ir dantų griežimas“.