VII eilinė savaitė
Trečiadienis

Pirmasis skaitinys (Jok 4, 13–17)

    Nagi jūs, kurie kalbate: „Šiandien arba rytoj mes keliausime į tą ir tą miestą, tenai prabūsime metus, versimės prekyba ir pasipelnysime“, – juk jūs nežinote, kas jūsų rytoj laukia! Ir kas gi jūsų gyvybė? Esate garas, kuris trumpam pasirodo ir paskui išnyksta.
    Verčiau sakytumėte: „Jei Viešpats panorės, gyvensime ir darysime šį bei tą“. O dabar jūs giriatės iš savo pasipūtimo, ir kiekvienas toks gyrimasis yra netikęs. Kas moka daryti gera ir nedaro, tas nusideda.

Atliepiamoji psalmė (Ps 48, 2–3. 6–11)

P. Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė.

Jūs visos tautos, klausykit, ką pasakysiu!
Išgirskite savo ausim, kurie tik pasauly gyvenat:
prastuoliai, didžiūnai...
turtingi ir vargšai. – P.

Ko gi nelaimės dienom turėčiau bijotis,
kai priešai klastingi apninka,
kurie tik savo ištekliais remias,
didžiuojas gausiais savo lobiais? – P.

Juk nieks negalės iš mirties išsigelbėt,
išsipirkti iš Dievo.
Išgelbėt gyvybei per daug reiktų lėšų,–
jų tiek neturėsi,
kad amžiais gyventum, karsto neregėtum. – P.

Todėl nesigraužk, jei kas turtėja,
jei pagausėja jo namo gėrybės:
mirdamas nieko jis negalės pasiimti,
lobiai į anapus nepalydi. – P.

Pamatysi – miršta išminčiai,
žūva kvailiai ir bepročiai,
lobius palikdami svetimiesiems. – P.

Posmelis prieš Evangeliją (Jn 14, 6)

P. Aleliuja. – Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, – sako Viešpats. –
    Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mk 9, 38–40)

    Jonas jam tarė: „Mokytojau, mes matėme vieną tokį, kuris nevaikščioja su mumis, bet tavo vardu išvarinėja demonus. Mes jam draudėme, nes jis nepanoro eiti su mumis“.
    Jėzus atsakė: „Nedrauskite jam! Nėra tokio, kuris mano vardu darytų stebuklus ir galėtų čia pat blogai apie mane kalbėti. Kas ne prieš mus, tas už mus!“