X eilinė savaitė
Antradienis

Pirmasis skaitinys (2 Kor 1, 18–22)

    Broliai!
    Kaip Dievas mato, jums duotas mūsų žodis nebuvo kartu "taip" ir "ne". Juk Dievo Sūnus Kristus Jėzus, kurį jums paskelbėme aš, Silvanas ir Timotiejus, anaiptol nebuvo ir "taip", ir "ne", bet jame buvo tik "taip". Kiek tik yra Dievo pažadų, jie yra jame "taip". Todėl per jį skamba ir mūsų "Amen" Dievo garbei.
    Juk Dievas mus ir jus sutvirtino ir patepė Kristui; jis pažymėjo mus savo antspaudu ir siuntė į mūsų širdis Dvasios laidą.

Atliepiamoji psalmė (Ps 118, 129–133. 135)

P.  Viešpatie, pažvelk giedru veidu į savo tarną.

Tavo potvarkiai iš tiesų stebuklingi,
todėl mano siela juos sergi. – P.

Tavo žodžių skaidrumas apšviečia,
neišmanėlius gali pamokyt. – P.

Godžiai atveriu lūpas,
aš tavo įsakymų alkstu. – P.

Pažvelk į mane, man būk maloningas,
kaip esi pratęs daryti tiems, kurie tave myli. – P.

Kreipk žingsnius mano pagal savo mokslą,
tegu nedorybės manęs nepavergia. – P.

Pažvelk giedru veidu į savo tarną,
išmokyki mane savo mokslo. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Mt 5, 16)

P.  Aleliuja. – Taip tešviečia jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų
                       jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 5, 13–16)

    Jėzus bylojo savo mokiniams:
    "Jūs žemės druska. Jei druska nustotų sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti.
    Jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia ryku degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose.
    Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje".