IV eilinė savaitė
Ketvirtadienis


Pirmasis skaitinys (Žyd 12, 18-19. 21–24)

    Broliai!
    Jūs prisiartinote ne prie apčiuopiamos ir liepsnojančios ugnies ar prie audringos tamsos, ar ūkanų, ar viesulo, ar trimito skardenimo, ar žodžių skambesio, kurį išgirdę žmonės meldė, kad daugiau nebūtų jiems kalbama. Anas reginys buvo toks baisus, jog Mozė pasakė: „Bijau ir visas drebu!“
    Bet jūs esate prisiartinę prie Siono kalno bei gyvojo Dievo miesto, dangaus Jeruzalės, prie nesuskaitomų tūkstančių angelų ir iškilmingojo sambūrio, prie danguje įrašytųjų pirmgimių Bažnyčios, prie visų Teisėjo  Dievo, prie nuskaidrintų teisiųjų dvasių ir prie Naujosios Sandoros Tarpininko Jėzaus bei prie apšlakstymo krauju, kuris šaukia garsiau už Abelio kraują.

Atliepiamoji psalmė (Ps 47, 2–4. 9–11)

P.  Kai būnam tavo, Dieve, šventovėj, atsimenam vis, koks esi maloningas.

Tikrai Viešpats didis, ir jį reikia garbint,
jį šlovint mieste, kuriame jis gyvena.
Čia šventas jo kalnas – kalvų pažiba:
juo žavisi žemė. – P.

Tai Siono kalnas – šiaurinė riba,
Valdovo didžiojo miestas.
Jo rūmuose Dievas gyvena,
Viešpats – galingas gynėjas. – P.

Ką buvom seniau tik girdėję,
dabar ir pamatėm mieste šitame,
kur dangaus kariuomenių  Viešpats gyvena,
mieste, kur yra mūsų Dievas:
jį stiprina Dievas per amžius. – P.

Kai būnam tavo šventovėj,
atsimenam vis, koks esi maloningas.
Tavoji, Dieve, šlovė, kaip ir tavo vardas,
pasiekia pakraščius žemės.
Tavoji ranka elgias teisingai. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Mk 1, 15)

P.  Aleliuja. – Prisiartino Dievo karalystė;
                      tikėkite Evangelija. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mk 6, 7–13)

    Jėzus pasišaukė pas save Dvylika ir ėmė siuntinėti juos po du. Jis davė jiems valdžią netyrosioms dvasioms. Liepė, be lazdos, nieko neimti į kelionę – nei duonos, nei krepšio, nei pinigų dirže, – tik apsiauti kurpėmis, bet nesusivilkti dviejų tunikų.
    Ir mokė juos: „Į kuriuos namus užeisite, ten ir pasilikite, kolei išvyksite. Jei kurioje vietovėje jūsų nepriimtų ir neklausytų, išeikite iš ten ir netgi dulkes nuo kojų nusikratykite kaip liudijimą prieš juos“.
    Jie iškeliavo, ragino atsiversti, išvarė daug demonų, daugelį ligonių tepė aliejumi ir išgydė.