Apie liturginį katalikų kalendorių

LITURGINIS KALENDORIUS ::

Visuotinis Romos kalendorius LIETUVOJE

SAUSIS› ‹VASARIS› ‹KOVAS› ‹BALANDIS › ‹GEGUŽĖ› ‹BIRŽELIS› ‹LIEPA› ‹RUGPJŪTIS› ‹RUGSĖJIS› ‹SPALIS› ‹LAPKRITIS› ‹GRUODIS

Kalendorius aktualus 2018-12-21. Paskutinis pakeitimas atliktas 2018-12-20.

Lietuvai pritaikytos Visuotinio Romos kalendoriaus pataisos pažymėtos .

SAUSIS

 • Sekmadienį po sausio 6 d. – Viešpaties Krikštas

  Šventė

VASARIS

KOVAS


1 Jei ŠV. KAZIMIERO iškilmė pasitaiko Pelenų trečiadienį ar kurį gavėnios sekmadienį, ji keliama į dieną atgal.
2 Jei ŠV. JUOZAPO, ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS SUŽADĖTINIO iškilmė pasitaiko gavėnios sekmadienį, ji iškeliama į pirmadienį, o jei – Didžiąją savaitę, – į šeštadienį prieš Verbas.
3 Jei VIEŠPATIES APREIŠKIMO ŠVČ. MERGELEI MARIJAI iškilmė pasitaiko Didžiąją savaitę ar Velykų aštuondienį, ji iškeliama į pirmadienį po Atvelykio.

BALANDIS

GEGUŽĖ

 • Pirmadienį po Sekminių –
  Švč. Mergelė Marija, Bažnyčios Motina

  Privalomas minėjimas

BIRŽELIS

 • Pirmąjį sekmadienį po Sekminių – ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ

  Iškilmė

 • Ketvirtadienį po Sekminių – Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Aukščiausiasis ir Amžinasis Kunigas

  Šventė

 • Antrąjį sekmadienį po Sekminių – ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (Devintinės)

  Iškilmė

 • Trečiąjį penktadienį po Sekminių – ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS

  Iškilmė

 • Trečiąjį šeštadienį po Sekminių – Nekaltoji Švč. Mergelės Marijos Širdis

  Privalomas minėjimas

LIEPA

RUGPJŪTIS

RUGSĖJIS

SPALIS

LAPKRITIS

 • Paskutinį eilinį sekmadienį – KRISTUS, VISATOS VALDOVAS

  Iškilmė

GRUODIS

 • Kalėdų aštuondienio sekmadienį arba, tokio nesant, sausio 30 d. –
  Šventoji Šeima: Jėzus, Marija ir Juozapas

  Šventė


1 Jei ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO iškilmė sutampa su advento sekmadieniu, ji iškeliama į pirmadienį.